Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Friis, Jakob Johan Sigfrid ( 1883-1956 )

Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger) 1950-1953
Ansiennitet: 8 år, 38 dager

Friis, Jakob Johan Sigfrid har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

Født 27.04.1883 i Røros, Sør-Trøndelag
Død 12.12.1956
Sønn av direktør Jacob Pavels Friis (1827-1912) og Johanne Henriette Berg (1850-1924)

Stortingsperioder

Representant nr 3 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1945 - 1949, A.
Representant nr 3 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1950 - 1953, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

1945-49

Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 16.01.1948 - 10.01.1950
Medlem, Protokollkomiteen, 16.01.1948 - 10.01.1950
Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.12.1945 - 10.01.1950
Medlem, Universitets- og fagskolekomiteen, 13.12.1945 - 14.01.1948

1950-53

Nestformann, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 10.07.1953 - 12.12.1953
Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.01.1950 - 10.01.1954
Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

1945-49

Varamedlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

Medlemskap i delegasjoner

1945-49

Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950

1950-53

Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1900
 • Cand.philol. 1909

Yrke

 • Medarbeider i Socialdemokraten 1909-1912
 • Arkivar i Riksarkivet 1912-1915
 • Statsarkivar i Trondheim og medarbeider i Ny Tid 1915-1917
 • Arkivar i Statsarkivet i Oslo og medarbeider i Arbeiderbladet 1917-1922
 • Arbeiderbladets Pariskorrespondent 1923-1924
 • Redaktør i Rjukan arbeiderblad 1925-1928
 • Medarbeider i Norges kommunistblad 1928-1929
 • Lærer ved Vesten-universitetet, Moskva 1929-1930
 • Redaktør for Arbeidernes leksikon 1930-1936
 • Statsarkivar i Kristiansand 1934-1953

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Aker kommunestyre 1919-1922
 • Medlem Kristiansand bystyre 1937-1940

Offentlige verv

 • Medlem Statens telegramsensurkommisjon 1917-1918

Tillitsverv i partier

 • Arbeiderpartiets representant Kommunistiske Internasjonales eksekutivkomité 1920, 1921
 • Arbeiderpartiets representant Kominterns 2. kongress 1920
 • Arbeiderpartiets representant Kominterns 3. kongress 1921
 • Formann Kristiansand Arbeiderparti 1936-1937

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Bestyrelsen i Studentersamfundet 1901-1902 (var også med i stiftelsen av Studentenes Friundervisning)
 • Medlem Styret i En Verden 1950-1956

Andre administrative verv

 • Medstifter Bladet Orientering 1953

Litteratur

Friis, Jakob Johan Sigfrid: Mitt liv for arbeiderbevegelsen. Erindringer
Friis, Jakob Johan Sigfrid: Marcus Thrane, Kristiania 1917
Friis, Jakob Johan Sigfrid: Den moderne arbeiderbevegelse i Norge 1918
Friis, Jakob Johan Sigfrid: Veien til det sociale demokrati, Kristiania 1919
Friis, Jakob Johan Sigfrid: Ti år - Arbeiderstyrets erfaringer, Oslo 1927
Friis, Jakob Johan Sigfrid: Den internasjonale finanskapitals provinser i Norge 1928
Friis, Jakob Johan Sigfrid og Trond Hegna (red.): Arbeidernes leksikon, 6 bind, Arbeidermagasinets forlag Oslo
Friis, Jakob Johan Sigfrid: Til 2. internasjonale?, Oslo 1938
Friis, Jakob Johan Sigfrid: Trotskismen - en giftplante? 1938
Friis, Jakob Johan Sigfrid: Kristiansand gjennom 300 år, Kristiansand 1941
Friis, Jakob Johan Sigfrid: Stiftamtmenn i Kristiansand før 1814, Kristiansand 1941
Friis, Nils: Sogneprest Nils Friis Dagbok 1773-1814, Oslo 1942
Friis, J. A., og Søren Hielm Friis: Prost Søren Hielm Friis opptegnelser og Professor J. A. Friis dagbok, Oslo 1943
Friis, Jac Pavel: Direktør Jac Pavels Friis erindringer, Oslo 1944
Friis, Jakob Johan Sigfrid: Oppgjør med Tyskland og med vestmaktene, Oslo 1945
Friis, Jakob Johan Sigfrid: Historie og politikk; en orientering før riksrettsdebatten i Odelstinget, Oslo 1948
Friis, Jakob Johan Sigfrid: Kritikk av norsk utenrikspolitikk etter krigen, Oslo 1952
Friis, Jakob Johan Sigfrid: Gullsmeder på Sørlandet, Norsk Gullsmedforbund 1975
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget