Johnsen, Jan

Johnsen, Jan (1941-2000)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1997-2001
Ansiennitet:
2 år, 190 dager

Gå til bildegalleri

Johnsen, Jan har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

  • Født 23.07.1941 i Stavanger, Rogaland
  • Død 08.04.2000
  • Sønn av branninspektør Johan Johnsen og Olga

Stortingsperioder

  • Representant nr 4 for Rogaland, 1997 - 2001, H.

Vararepresentasjoner

  • Fra 08.04.2000, Bent Høie møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1997-2001

    Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1997 - 08.04.2000

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Videregående skole 1970
  • Norsk Hotellhøgskole 1974

Yrke

  • Administrerende direktør

Medaljer og utmerkelser m.m.

  • Siddisprisen 1992

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Stavanger bystyre 1983-1987
  • Varamedlem Stavanger formannskap 1987-1991, medlem 1995-1999

Offentlige verv

  • Medlem Opplæringsrådet for kokke-, servitør- og resepsjonsfag fra 1991

Tillitsverv i partier

  • Politisk nestleder Stavanger Høyre 1994-1997

Tillitsverv i organisasjoner

  • Leder "Sykehuset i våre hender" Rogaland fra 1984
  • Medlem Styret i NHO Rogaland fra 1993
  • Nestformann NHO Rogaland fra 1995