Haugland, Jens

Haugland, Jens (1910-1991)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1969-1973
Ansiennitet:
19 år, 263 dager

Gå til bildegalleri

Haugland, Jens har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 16.04.1910 i Bjelland, Vest-Agder
  • Død 02.05.1991
  • Sønn av gardbruker Nils Haugland (1879-1967) og Anna Mjaaland (1887-1981)

Stortingsperioder

  • Representant nr 3 for Vest-Agder, 1954 - 1957, A.
  • Representant nr 1 for Vest-Agder, 1958 - 1961, A.
  • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1961 - 1965, A. (01.10.1961 - 02.03.1962)
  • Representant nr 1 for Vest-Agder, 1961 - 1965, A. (02.03.1962 - 28.08.1963)
  • Representant nr 1 for Vest-Agder, 1965 - 1969, A.
  • Representant nr 5 for Vest-Agder, 1969 - 1973, A.

Vararepresentasjoner

  • Medlem av Regjeringen 01.11.1955-10.01.1958, Trygve Hanssen møtte som representant.
  • Medlem av Regjeringen 11.01.1958-30.09.1961, Salve Andreas Salvesen møtte som representant.
  • Medlem av Regjeringen 01.10.1961-02.03.1962, Salve Andreas Salvesen møtte som representant.
  • Medlem av Regjeringen 02.03.1962-28.08.1963, Salve Andreas Salvesen møtte som representant.
  • Medlem av Regjeringen 25.09.1963-30.09.1965, Salve Andreas Salvesen møtte som representant.
  • Medlem av Regjeringen 01.10.1965-12.10.1965, Olav Tonning Munkejord møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1954-57

    Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 01.11.1955
    Medlem, Justiskomiteen, 22.01.1954 - 01.11.1955

    1961-65

    Medlem, Finans- og tollkomiteen, 28.08.1963 - 25.09.1963

    1965-69

    Medlem, Justiskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

    1969-73

    Formann, Justiskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

  • 1954-57

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1954
    Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 01.11.1955
    Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1955 -

    1961-65

    Regjeringsrepresentant, FNs generalforsamling, 1962 -

Medlemskap i regjering

  • Statsråd, Justis- og politidepartementet, 01.11.1955 - 28.08.1963
    Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 25.09.1963 - 12.10.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Student 1932
  • Cand.jur. 1936

Yrke

  • Juridisk sekretær hos finansrådmannen i Stavanger (i omtrent 2 år)
  • Dommerfullmektig i Ryfylke (i omtrent 1 år)
  • Advokatfullmektig i Stavanger 1937-1938
  • Sakfører i Kristiansand 1943-1944
  • Politifullmektig i Kristiansund 1945
  • Høyesterettsadvokat 1951
  • Sakførerforretning i Kristiansand fra 1951
  • Sorenskriver i Setesdal 1968-1980
  • Bonde på farsgarden i Bjelland fra 1973
  • Egen praksis som høyesterettsadvokat i Bjelland 1980-1991

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

  • Legasjonssekretær ved disiplinærrådet i Stockholm under siste del av krigen

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Kristiansand formannskap 1945-1947, 1947-1951, 1951-1954

Offentlige verv

  • Medlem Bygningsrådet, Kristiansand 1950-1954
  • Medlem Overligningsnemnda, Kristiansand 1950-1954

Tillitsverv i partier

  • Formann Bjelland Arbeidarparti 1930-1933
  • Medlem Styret i Kristiansand arbeiderparti 1950-1954

Tillitsverv i organisasjoner

  • Formann Kristiansand bolig- og byggelag 1947-1953
  • Juridisk rådgiver Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1954-1955
  • Formann Den norske Hellaskomiteen 1968-1970
  • Medlem Styret i Noregs Mållag 1975-1977

Litteratur

  • Bokanmelder i Dagbladet Sørlandet 1945-55
  • Fast gjestekommentator i dagbladet Fædrelandsvennen fra 1980
  • Haugland, Jens: Juntaen ut av Nato, Oslo 1970
  • Haugland, Jens: Dagbok frå Kongens råd, Oslo 1986
  • Haugland, Jens: Dagbok frå Løvebakken: Fragmenter av eit politisk liv, Samlaget Oslo 1988
  • Haugland, Jens og Alf Nordhus: Bølgjer i retten: frå jussens muntre bakgard, Samlaget Oslo 1989