Jakobsen, Johan J.

Jakobsen, Johan J. (1937-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 1997-2001
Ansiennitet:
28 år, 19 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 15.04.1937 i Namsos, Nord-Trøndelag
  • Sønn av fylkesagronom Harald Jakobsen (1899-1985) og husmor Gjertrud Myklebost (1907-2001)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1969 - 1973, Sp.
  • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1973 - 1977, Sp.
  • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1977 - 1981, Sp.
  • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1981 - 1985, Sp.
  • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1985 - 1989, Sp.
  • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1989 - 1993, Sp.
  • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1993 - 1997, Sp.
  • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1997 - 2001, Sp.

Vararepresentasjoner

  • Medlem av Regjeringen 08.06.1983-30.09.1985, Ottar Gravås møtte som representant.
  • Medlem av Regjeringen 01.10.1985-09.05.1986, Eli Arnstad møtte som representant.
  • Medlem av Regjeringen 16.10.1989-03.11.1990, Eli Arnstad møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

  • 1973-77

    Sekretær, Odelstinget, 09.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1973-77

    Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
    Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

    1977-81

    Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
    Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

    1981-85

    Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1981 - 08.06.1983
    Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 08.06.1983

    1985-89

    Medlem, Forsvarskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989
    Medlem, Valgkomiteen, 30.10.1986 - 30.09.1989
    Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.10.1986 - 30.09.1989

    1989-93

    Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.11.1990 - 30.09.1993
    Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 16.10.1989
    Medlem, Forsvarskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

    1993-97

    Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
    Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
    Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997

    1997-2001

    Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
    Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
    Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
    Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

  • 1993-97

    Medlem, Den særskilte komité som ble nedsatt av Stortinget 8. desember 1993, 10.12.1993 - 03.03.1994

Medlemskap i delegasjoner

  • 1977-81

    Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1978

    1981-85

    Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 08.06.1983

    1985-89

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 30.10.1986 - 26.10.1988
    Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.1988 - 30.09.1989

    1989-93

    Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 29.10.1991 - 30.09.1993
    Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

    1993-97

    Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997
    Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997
    Varamedlem, Europautvalget, 21.06.1996 - 30.09.1997

    1997-2001

    Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001
    Medlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001
    Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

  • 1977-81

    Formann gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1977 - 30.09.1981

    1981-85

    Formann gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1981 - 08.06.1983

    1985-89

    Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 09.05.1986 - 30.09.1989

    1989-93

    Leder gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1989 - 16.10.1989
    Leder gruppestyret, Senterpartiet, 01.04.1991 - 30.09.1993

    1993-97

    Leder gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

    1997-2001

    Leder gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1997 - 15.03.2000
    Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 15.03.2000 - 04.10.2000
    Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 04.10.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

  • Politisk sekretær, Samferdselsdepartementet, 1972 - 1972
    Statsråd, Samferdselsdepartementet, 08.06.1983 - 09.05.1986
    Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, kommunalsaker, 16.10.1989 - 01.01.1990
    Statsråd, Kommunaldepartementet, 01.01.1990 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Examen artium 1956
  • Befalsskole Bergen 1957
  • Landbruksskole, Jønsberg 1959
  • Norges landbrukshøgskole 1959-1962
  • Handelsskoleeksamen 1971

Yrke

  • Avdelingsbestyrer Felleskjøpet i Namsos og A/L Namdal Kornsilo 1962-1972
  • Bonde, Namsos 1963-1993
  • Konsulent for Phytochem Holding ASA 2001-2002
  • Seniorrådgiver, Europaprogrammet 2002-2006
  • Seniorrådgiver, Norsk Institutt for Strategiske Studier - NORISS fra 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Namsos formannskap 1967-1971, 1971-1972

Fylkespolitisk aktivitet

  • Medlem fylkesting, Nord-Trøndelag 1971-1973

Offentlige verv

  • Medlem Bygningsrådet, Namsos 1967-1971
  • Medlem Distriktshøgskoleutvalget for Trøndelag 1971-1973
  • Medlem Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 1978-1981
  • Medlem Forsvarsrådet 1983-1986
  • Medlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens presse- og informasjonstjeneste 1994-1997
  • Medlem Styret for Svensk-norske Samarbeidsfond fra 2001
  • Medlem Forsvarspolitisk utvalg fra 2006

Tillitsverv i partier

  • Politisk nestformann Senterungdommen 1967-1969
  • Medlem Sp's programkomité 1969 1968-1969
  • Medlem Sp's programkomité 1973 1972-1973
  • Formann Sp's programkomité 1977 1976-1977
  • Formann Sp 1979-1991

Tillitsverv i organisasjoner

  • Medlem Styret for Den norske Atlanterhavskomité 1997-2002

Andre administrative verv

  • Medlem Styret for Falstadsenteret 2000-2007
  • Medlem Styret for Norges Veterinærhøgskole fra 2001
  • Medlem Styret for Namdal Fylkesmuseum 2004-2007
  • Medlem Styret for Norsk Landbruksmuseum
  • Medlem Styret for Voksenåsen

Litteratur

  • Jakobsen, Johan J.: Mot Strømmen, Gyldendal Oslo 2000
  • Jakobsen, Johan J.: Muntre minner fra ting og torg, Gyldendal Oslo 2001
  • Jakobsen, Johan J.: Makten og æren : en biografi om Nils Trældal, Gyldendal Oslo 2005