Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Løken, Johan C. ( 1944- )

Høyre
Sist innvalgt som representant for Hedmark 1989-1993
Ansiennitet: 12 år, 14 dager

Biografi

Personalia

Født 27.07.1944 i Elverum, Hedmark
Sønn av gårdbruker Asbjørn Løken (1898-1963) og husmor Tora Eig (1897-1977)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1977 - 1981, H.
Representant nr 8 for Hedmark, 1981 - 1985, H.
Representant nr 3 for Hedmark, 1985 - 1989, H.
Representant nr 4 for Hedmark, 1989 - 1993, H.

Vararepresentasjoner

Medlem av Regjeringen 14.10.1981-08.06.1983, Åse-Marit Dobloug møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

1981-85

Medlem, Finanskomiteen, 11.10.1983 - 30.09.1985
Medlem, Justiskomiteen, 16.06.1983 - 11.10.1983

1985-89

Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989

1989-93

Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 15.11.1990
Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

1985-89

Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1986 -
Medlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 16.12.1985 - 30.09.1989

1989-93

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 08.11.1990 - 30.09.1993
Medlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 24.11.1989 - 30.09.1993
Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 07.11.1989 - 08.11.1990

1993-97

Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1993 -

Medlemskap i regjering

Statsråd, Landbruksdepartementet, 14.10.1981 - 08.06.1983

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1964
 • Jønsberg landbruksskole (jordbrukslinjen) 1965
 • Jønsberg landbruksskole (skogbrukslinjen) 1966
 • Norges Landbrukshøgskole (Forstkandidat) 1969

Yrke

 • Gårdbruker på Hvarstad gård, Heradsbygd i Elverum 1964-2005
 • Utført konsulentoppdrag for Norges Industriforbund, Norges Landbrukshøgskole, Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd, samt for Norges Rederiforbund 1970-1981
 • Avtjent verneplikt ved Systemgruppen ved Forsvarets Forskningsinstitutt 1970
 • Konsulentvirksomhet i Johan C. AS fra 1994

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Elverum kommunestyre 1971-1975, 1975-1979, 2007-2011

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesutvalg, Hedmark 1979-1981

Offentlige verv

 • Medlem Bygningsrådet, Elverum 1971-1979
 • Medlem Jordstyret, Elverum 1975-1979
 • Nestformann Rådet for Elverum næringsråd 1978-1981
 • Formann Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond 1978-1981
 • Formann Underutvalg under Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen angående Industridepartementets arbeidsområde m m 1978-1980
 • Formann Styret for Elverum Elektrisitetsverk 1979-1981
 • Leder Styret for stiftelsen Norsk Hestesenter 1994-2010 (oppnevnt av Landbruksdepartementet)
 • Leder Utvalg for utredning av jordskifterettens stilling og funksjoner 2000-2002 (NOU 2002:29)
 • Leder Styret for Forsvarets forskningsinstitutt 2004-2012
 • Nestformann Kontrollutvalget, Elverum 2007-2011, medlem fra 2012

Tillitsverv i partier

 • Formann Elverum Unge Høyre 1963-1964
 • Formann Hedmark Unge Høyre 1964-1965
 • Medlem Styret for Hedmark Høyre 1964-1965
 • Medlem Unge Høyres sentralstyre 1967-1971
 • Medlem Høyres utenrikspolitiske støttegruppe 1971-1976
 • Sekretær Høyres landbrukspolitiske utvalg 1972-1974
 • Formann Elverum Høyre 1974-1976
 • Medlem Høyres sentralstyre 1976-1982
 • Formann Hedmark Høyre 1976-1982
 • Medlem Høyres Programkomite 1978-1981
 • Leder Hedmark Høyres næringspolitiske råd 2002-2003

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Ås Konservative Studentforum 1967-1968
 • Medlem Landsstyret i Norges Konservative Studentforbund 1967-1968
 • Formann Heradsbygd Jakt- og Fiskeforening 1973-1976
 • Formann Grunneierkomiteen i forbindelse med skogbrannen i Elverum 30. juni 1976 1976
 • Medlem Styret for Norsk Jockeyklub 1993-1999
 • Formann Prosjektgruppe for Heradsbygd Verkeforening etter flommen i 1995 1995
 • Leder Styret i Det norske Skogselskap fra 2008

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Lømotre A/S, Jømna 1968-1981, medlem fra 1983, formann 1998-2012
 • Medlem Styret for Hedmark Nærings- og Industriselskap 1979-1981
 • Formann Styret for Heradsbygd kapell 1980-2001
 • Nestformann Styret for forsikringsselskapet Skogbrand 1991-1998, formann 1998-2003
 • Medlem Styret for Stemoco Shipping AS 1992-1994
 • Formann The Norwegian Stud AS, Elverum fra 1992
 • Medlem Kontrollkomiteen i Kreditkassen 1994-2001
 • Medlem Representantskapet for Kreditkassen 1994-2001
 • Leder Styret for Festspillene i Elverum 1994-1996
 • Formann Styret for Brødrene Sundt Verktøimaskinfabrik AS 1994-2011
 • Formann Styret for Elverum Turist- og Arrangementskontor AS 1994-1996
 • Formann Styret for Dimensions AS, Elverum fra 1996
 • Formann Styret for Elverumslig AS, Elverum 1996-2002
 • Formann Styret for Johan C. AS, Elverum fra 1998
 • Medlem Kontrollkomiteen i Nordea Finans fra 1998
 • Leder Styret for Dimensions Agri Technology AS (DAT) fra 1999
 • Leder Styret for Graminor AS 2001-2010
 • Leder Styret for Stiftelsen Heradsbygd Kirke fra 2001
 • Leder Styret for Heradsing AS 2002-2003, medlem 2003-2012
 • Leder Styret for Stiftelsen BIOINN 2006-2010
 • Leder Styret for Stiftelsen Norsk Skogmuseum fra 2010

Litteratur

Løken, Johan Christen: Koordineringsproblemer mellom jord- og skogbrukspolitikk 1969
Norge - EF - Europa; Tormod Petter Svennevig (red.), Cultura forlag Oslo 1989
Norsk landbruk og EF, Landbruksforlaget 1993
Symbolpolitikk og parlamentarisk styring; Bjørn Erik Rasch (red.), Universitetsforlaget Oslo 1993
Maktpolitikken i landbrukspolitikken: I Grues tid: festskrift til Per Harald Grue, redigert av Andreas Hompland, Tun forlag 2009
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget