Pedersen, Johanne Samueline

Pedersen, Johanne Samueline (1887-1961)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1950-1953
Ansiennitet:
8 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Pedersen, Johanne Samueline har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 15.03.1887 i Innvik, Sogn og Fjordane
  • Død 16.09.1961
  • Datter av gårdbruker Garbrand Teigen og Dorthea

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 1937 - 1945, A.
  • Representant nr 5 for Hedmark, 1945 - 1949, A.
  • Representant nr 7 for Hedmark, 1950 - 1953, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1945-49

    Medlem, Helsekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

    1950-53

    Medlem, Administrasjonskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Jordmorskole i Oslo 1911

Yrke

  • I Amerika 1905-1907
  • Distriktsjordmor i Brandval 1911-1915, 1918-1956
  • Jordmor og pleierske i Minneapolis 1915-1916
  • Jordmor i Løten, Varteig, Riskekverven ved Stavanger 1916-1918

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Brandval kommunestyre 1934-1937, 1937-1940, 1945-1947, 1947-1951

Offentlige verv

  • Formann Fattigstyret, Brandval 1932-1938
  • Formann Skolestyret, Brandval 1932-1938
  • Medlem Skolekjøkkennemnda 1946
  • Medlem Styret for pleiehjemmet 1946
  • Medlem Styret for husmorskolen i Søndre Hedmark 1946-1951

Tillitsverv i partier

  • Formann Lundeseter arbeiderlag 1930-1951
  • Formann Arbeiderkvinnelaget 1937-1951

Tillitsverv i organisasjoner

  • Formann Den norske jordmorforening 1947-1951
  • Formann Hedmark Jordmorforening 1949-1950