Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Schanke, Kari

Schanke, Kari (1922-2006)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 9 dager

Gå til bildegalleri

Schanke, Kari har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 29.08.1922
  • Død 05.07.2006

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Telemark, 1965 - 1969, V.