Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Sparby, Kaare

Sparby, Kaare (1904-2001)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 37 dager

Gå til bildegalleri

Sparby, Kaare har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 25.06.1904
  • Død 23.10.2001

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1945 - 1949, H.