Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Brunvoll, Kirsten

Brunvoll, Kirsten (1895-1976)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1950-1953
Ansiennitet:
0 år, 17 dager

Gå til bildegalleri

Brunvoll, Kirsten har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 24.12.1895
  • Død 05.04.1976

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Akershus, 1945 - 1949, A.
  • Vararepresentant nr 3 for Akershus, 1950 - 1953, A.