Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Bohlin, Kjell ( 1928-2011 )

Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for Telemark 1985-1989
Ansiennitet: 12 år, 0 dager

Bohlin, Kjell har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

Født 27.09.1928 i Røros, Sør-Trøndelag
Død 17.06.2011
Sønn av spinnerimester Einar Bohlin (1901-1995) og husmor Manda Lillebo (1902-1929)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 5 for Telemark, 1969 - 1973, A.
Representant nr 4 for Telemark, 1977 - 1981, A.
Representant nr 4 for Telemark, 1981 - 1985, A.
Representant nr 3 for Telemark, 1985 - 1989, A.

Medlemskap i presidentskapet

1981-85

1. varapresident, Lagtinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i stortingskomiteer

1977-81

Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

1981-85

Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

1985-89

Medlem, Fullmaktskomiteen, 21.05.1986 - 30.09.1989
Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

1977-81

Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1980 -

1981-85

Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.01.1982 - 01.01.1983

1985-89

Visepresident, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1945
 • Handelsskole 1946
 • Diverse kurs innen sosial- og trygdesektoren 1950-1970
 • Student 1950
 • Sosialtrygdens fagskole 1954
 • Holly Royde College, Manchester 1957
 • Genéveskolen 1964

Yrke

 • Journalist i "Arbeidets rett", Røros 1948-1949
 • Kontorassistent Ørland trygdekasse 1950-1955
 • Trygdesjef Langesund trygdekasse 1955-1963
 • Trygdesjef Bamble trygdekontor 1964-1969
 • Trygdesjef Skien trygdekontor 1969-1987
 • Fylkesmann i Telemark 1989-1998 (utnevnt 1987)
 • Programleder i NRK Telemarkssendinga 4 mndr. 1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Bamble kommunestyre 1963-1967, 1967-1970, ordfører 1971-1975, 1975-1979, 1979-1981, medlem 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Telemark 1967-1971, fylkesvaraordfører 1975-1979, 1979-1981
 • Medlem fylkesutvalg, Telemark 1971-1975

Offentlige verv

 • Formann Kinostyret 1964-1971
 • Formann Sosialstyret, Bamble 1964-1971
 • Formann Sykehusplanutvalget, Telemark 1968-1974
 • Formann Helse- og sosialutvalget, Telemark 1968-1978
 • Nestformann Fylkeskulturnemnda, Telemark 1971-1975
 • Formann Generalplanutvalget 1972-1975
 • Medlem Regionplanrådet 1972-1978
 • Nestformann Styret for Teli 1972-1984 (vernet bedrift)
 • Formann Finansutvalget 1972-1975
 • Formann Petrokjemiutvalget 1973-1984
 • Medlem Ankeordningsutvalget 1976-1978
 • Medlem Regionaliseringsutvalget 1976-1978, 1980
 • Formann Plannemnda for Telemark sentralsykehus 1976-1978
 • Medlem Utvalget for undersøkelse av bemanningssituasjonen i trygdesektoren 1979-1980
 • Medlem BUT-utvalget 1980
 • Medlem Eldrerådet 1999-2003
 • Leder Overformynderiet 2003-2007
 • Leder Forliksrådet 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Formann Røros AUL 1947-1950
 • Formann Dovre distriktslag av AUF 1948-1949
 • Medlem AUFs landsstyre 1948-1949
 • Medlem AUFs sentralstyre 1948-1949
 • Formann Ørland AUL 1951-1953
 • Formann Ørland Arbeiderparti 1954-1955
 • Sekretær Langesund Arbeiderparti 1959-1963
 • Formann Bamble Arbeiderparti 1964-1972
 • Nestformann Telemark Arbeiderparti 1970-1977
 • Medlem DNAs sosialreformutvalg 1970-1972
 • Leder Arbeiderpartiets gruppe i Telemark fylkesting 1972-1978

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Trygdekontorenes fylkeslag i Telemark 1962-1967, formann 1967-1974
 • Medlem Norske kommuners sentralforbunds fylkeskrets 1968-1981
 • Medlem Sentralstyret i Trygdekontorenes landsforening 1974-1978
 • Formann Trygdekontorenes landsforening 1978-1986

Andre administrative verv

 • Formann Bamble industrier A/S 1975-1982
 • Medlem Representantskapet for Saga Petroleum 1976-1998
 • Medlem Styret for Larvik/Scandi Line A/S 1994-1997
 • Formann Styret for Hvite Busser til Auschwitz A/S fra 1995

Litteratur

Sosialistisk Perspektiv
Sosialt Forum
Sosial Trygd
Sosionomen
Bohlin, Kjell: Syketrygden i Telemark gjennom 50 år, Skien 1961
Bohlin, Kjell: Langesundsfjordens kommunale kraftselskap, Brevik 1964
Sosiale reformer i 70-åra, Oslo 1971
Bohlin, Kjell: Sosiale trygder i EF, Oslo 1972
Øyen, Else (red.): Garantert minsteinntekt i Norge, Bergen 1981
Fast spaltist i Varden
Bohlin, Kjell: Ung på Røros under krigen, Røros 1998
Fast spaltist i Telemarksavisa
Bohlin, Kjell: Krigsminnesmerker i Telemark, Skien 2000
Bohlin, Kjell: Med slips og humor, Norgesforlaget Skien 2002
Bohlin, Kjell: Leif'n, Norgesforlaget Skien 2006
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget