Bjørklund, Kjetil

Bjørklund, Kjetil (1967-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant
for Oppland 2001-2005
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 18.03.1967 i Lillehammer, Oppland
 • Sønn av spesialsykepleier Kjell Verner Bjørklund (1940-) og daglig leder Gunhild Rogne (1941-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Oppland, 2001 - 2005, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Forsvarskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 15.10.2003 - 30.09.2005

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Miljøverndepartementet, 20.10.2005 - 31.01.2006

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Dokka barne- og ungdomsskole 1974-1983
 • Samfunnsfaglinja ved Dokka videregående skole 1983-1986
 • Mediekunnskap I ved Distriktshøgskolen i Volda 1987-1988
 • Videreutdanning bygningsvern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 2001

Yrke

 • Sivilarbeider i Norges Naturvernforbund 1987-1989
 • Fylkessekretær i Naturvernforbundet i Oppland 1989-1991
 • Naturfotograf i Naturfotografene ANS fra 1990
 • Div. håndverks-/vaktmestertjenester ved Haugtun A/S 1992-1996
 • Daglig leder ved Torpa/Nordre Land frivillighetssentral 1996-1999
 • Prosjektmedarbeider/leder ved Miljøheimevernet i Oppland 1998-2000
 • Prosjektleder ved LA21-knutepunktet i KS Oppland 2000-2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Nordre Land formannskap 1991-1995, 1995-1999
 • Varamedlem Nordre Land kommunestyre 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesutvalg, Oppland 1991-1995, 1995-1999, 1999-2001

Offentlige verv

 • Medlem Styret for frivillighetens samarbeidsorgan - FRISAM 1998-1999
 • Medlem Representantskapet for GLT-avfall fra 1999
 • Varamedlem Torpa fjellstyre fra 1999
 • Varamedlem Styret for Randsfjorden fiskeadministrasjon fra 1999
 • Nestleder Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk, Nordre Land fra 1999
 • Medlem Forsvarspolitisk utvalg fra 2006

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Nordre Land SV 1990-1999
 • Leder Nordre Land SV 1999-2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Nordre Land Nei til atomvåpen 1982-1986
 • Leder, medlem og kontaktperson Styret for Naturvernforbundet i Land 1988-2000
 • Medlem Styret for Samarbeidskontoret for frittstående vassdragsverngrupper 1988-1993
 • Medlem Vassdragsvernrådet i Norges Naturvernforbund fra 1993

Andre administrative verv

 • Daglig leder Naturfotografene ANS fra 1991
 • Leder Styret for Haugtun A/S 1992-1994, medlem fra 1994