Helland, Kjell Edvard

Helland, Kjell Edvard (1940-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant
for Sør-Trøndelag 1985-1989
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 29.05.1940 i Melhus, Sør-Trøndelag
  • Sønn av arbeider Fridtjof Waldemar Helland (1903-1974) og husmor Edvarda Pettersen (1913-1995)

Stortingsperioder

  • Representant nr 6 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, A.
  • Representant nr 5 for Sør-Trøndelag, 1977 - 1981, A.
  • Representant nr 5 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, A.
  • Representant nr 5 for Sør-Trøndelag, 1985 - 1989, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1973-77

    Medlem, Administrasjonskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

    1977-81

    Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
    Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981

    1981-85

    Medlem, Energi- og industrikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

    1985-89

    Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

  • 1973-77

    Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1975 -

    1985-89

    Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Postale kurs 1959-1962
  • Ungdomsskole 1970-1973
  • Grunnkurs i edb, kurs i tekstbehandling og intensivkurs i engelsk 1975-1977
  • Handelshøyskolen BI 1984-1987
  • Forsvarets høgskoles totalforsvarskurs 1988
  • Diverse fagkurs innenfor økonomi, ledelse, arbeidsmarkedspolitikk, salg og markedsføring 1989-1999
  • Lederutviklingsprogram AFF, Norges handelshøyskole 1993-1994

Yrke

  • Butikkekspeditør 1955-1959
  • Ansatt i Postverket 1959-1973 (permisjon fra 1973-1989)
  • Fylkesarbeidssjef i Sør-Trøndelag 1989-2002

Medaljer og utmerkelser m.m.

  • H.M. Kongens fortjenestemedalje i sølv 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Varamedlem Trondheim formannskap 1971-1975

Offentlige verv

  • Medlem Trafikkutvalget, Trondheim 1971-1975
  • Medlem Helse- og sosialutvalget, Trondheim 1971-1975
  • Medlem Bydelsutvalgskomiteen 1972-1973
  • Varamedlem Styret for Folketrygdfondet fra 1996
  • Medlem Beslutningsgruppen for det interregionale program "Nordens grønne belte" 1997-2000 (deltakelse fra Sør- og Nordtrøndelag og Jämtland län, oppnevnt av Kommunaldepartementet)

Tillitsverv i partier

  • Medlem Representantskapet i Trondheim forente arbeiderparti 1967-1973
  • Medlem Distriktsstyret i Sør-Trøndelag AUF 1969-1973
  • Formann Trondheim AUF 1969-1971
  • Medlem DNAs stortingsgruppes faglig/politiske utvalg 1973-1981, leder 1981-1985
  • Medlem AUFs faglige utvalg 1973-1978
  • Medlem DNAs industriutvalg 1977-1985
  • Medlem DNAs faglig politiske/utvalg 1981-1985
  • Sekretær Trondheim Arbeiderparti fra 2006

Tillitsverv i organisasjoner

  • Leder DNTU Trondheim 1956-1959
  • Tillitsmann Oslo krets av Norsk postforbund 1964-1966
  • Kretstillitsmann Trøndelag krets av Norsk postforbund 1967-1973
  • Medlem Faglig-politisk utvalg i Trondheim faglige samorganisasjon 1972-1974
  • Medlem Nordisk komité for palestinsk utdanning og kultur 1978-1979
  • Leder Sør-Trøndelag Friidrettskrets 1990-1991
  • Leder Sør-Trøndelag Orienteringskrets 1995-1997

Andre administrative verv

  • Formann Styret for Fosdalen Bergverk A/S 1989-1990
  • Leder Styret for Hans Nissen og Hustrues Stiftelse fra 2005

Litteratur

  • Larsen, Christian: Trøndelag Krets av Norsk Postforbund 100 år, 1997