Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Myrstad, Knut ( 1913-2001 )

Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for Sogn og Fjordane 1973-1977
Ansiennitet: 12 år, 0 dager

Myrstad, Knut har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

Født 02.12.1913 i Selje, Sogn og Fjordane
Død 27.05.2001
Sønn av småbruker Jakob Myrstad (1885-1966) og hjemmeværende Johanne Hundeide (1885-1924)

Stortingsperioder

Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1965 - 1969, KrF.
Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1969 - 1973, KrF.
Representant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1973 - 1977, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

1965-69

Midlertidig varasekretær, Stortinget, 01.10.1966 - 16.12.1966

1973-77

Visesekretær, Lagtinget, 09.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i stortingskomiteer

1965-69

Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969
Medlem, Protokollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 01.10.1965 - 09.02.1967

1969-73

Medlem, Landbrukskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

1973-77

Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977
Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

1965-69

Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969

1969-73

Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973
Vararepresentant, FNs generalforsamling, 01.01.1969 -

1973-77

Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1973 - 30.09.1977
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 01.01.1973 - 01.01.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nordfjord ungdomsskule 1931-1932
 • Selje arbeidsskule 1932-1933
 • Indremisjonsselskapets bibelskole 1933-1934

Yrke

 • Konstituert folkeskolelærer i Selje 1955-1957
 • Lærer ved Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo 1962-1964

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Foreleser ved en rekke eldrekurs ved Sunnfjord folkehøgskule og Nordfjord folkehøgskule 1979-1985

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Selje 1949-1955, nestformann 1956-1957, formann 1958-1959
 • Medlem Læreboknemnda 1956-1963
 • Formann Barnevernsnemnda, Selje 1960-1963, medlem
 • Medlem Sambandet av barnevernsnemnder, Sogn og Fjordane 1961-1963
 • Medlem Utvalget til å utrede spørsmål vedrørende stat og kirke 1971-1975
 • Formann Plannemnda for modernisering og nybygg ved Selje gamleheim 1982-1983

Tillitsverv i partier

 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1973-1975
 • Varamedlem Kristelig Folkepartis sentralstyre 1973-1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Ungdomssekretær Nordfjord Indremisjon 1934-1945, kretssekretær 1948-1955 (permisjon 1955-57), 1957-1962 (permisjon 1962-64), 1964-1965
 • Ungdomssekretær Indremisjonsselskapet 1945-1946
 • Kretssekretær Sunnfjord indremisjon 1946-1948

Andre administrative verv

 • Medlem Rådet for Nordfjord folkehøgskule 1950-1973
 • Formann Styret for kafeen Symra i Selje 1961-1966
 • Medlem Byggenemnda for nybygg ved Nordfjord folkehøgskule 1963-1965
 • Varamedlem Styret for Nordfjord folkehøgskule 1965-1981, nestformann 1981-1984
 • Varamedlem Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro 1974-1979

Litteratur

Myrstad, Knut (red.): Ljosstrålar
Myrstad, Knut (medred.): Nordfjord indremisjon gjennom 75 år 1954
Selja i tusen år 1968
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget