Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Nordahl, Konrad Mathias ( 1897-1975 )

Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for Oslo 1961-1965
Ansiennitet: 7 år, 263 dager

Nordahl, Konrad Mathias har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

Født 25.09.1897 i Askøy, Hordaland
Død 22.05.1975
Sønn av verkstedarbeider Mons Nordahl (1865-1950) og Johanne Ravnøe (1871-1950)

Stortingsperioder

Representant nr 3 for Oslo, 1958 - 1961, A.
Representant nr 3 for Oslo, 1961 - 1965, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

1958-61

Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961

1961-65

Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

1958-61

Rådgiver, FNs generalforsamling, 1959 -
Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1958 -

1961-65

Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1962 -
Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1961 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Teknisk aftenskole 1912-1913
 • Sosialistisk dagskole 1920
 • Woodbroke College, Birmingham 1947-1948

Yrke

 • Ansatt i verkstedindustri (i ca. 15 år)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo formannskap 1937-1945, 1945-1947

Offentlige verv

 • Medlem Nabolandsnemnden 1935-1940
 • Medlem Tiltaksrådet, Oslo fra 1935
 • Formann Styret for Den Norske Industribank A/S 1936-1951, nestformann 1952-1969
 • Formann Tilsynsnemnda for arbeidskontoret, Oslo 1938-1947
 • Medlem Bevertningsutvalget, Oslo 1938-1947
 • Medlem Direksjonen for Norges Bank, London 1941-1945
 • Medlem Arbeidstvistkomiteen av 1946 fra 1946
 • Medlem Jamstillingskomiteen 1946-1951
 • Medlem Reformutvalget for utenrikstjenesten 1947-1948
 • Medlem Styret for A/S Norsk Jernverk 1947-1953
 • Medlem Styret for Kongsberg og Raufoss bedrifter 1947-1952
 • Medlem Industriberedskapsutvalget (IBU) 1952-1961
 • Medlem Komiteen for å utrede spørsmålet om forkortelse av arbeidstiden 1954-1957
 • Medlem Komiteen for å utrede spørsmålet om subsidier 1954-1955
 • Medlem Representantskapet for A/S Norsk Jernverk 1959-1965
 • Medlem Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 1961-1963
 • Medlem Rådgivende utvalg til behandling av spørsmål som EFTA-samarbeidet vil kunne reise for kredittinstitusjonenes utlånspolitikk fra 1961
 • Medlem Økonomisk samordningsråd
 • Medlem Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid til 1965

Tillitsverv i partier

 • Formann Bergen sosialdemokratiske ungdomsforbund 1917-1919
 • Sekretær Rogaland Arbeiderparti 1921-1922
 • Sekretær Arbeidernes Ungdomsfylking, Oslo og Akershus 1922-1923
 • Medlem Styret i Hordaland Arbeiderparti 1929-1932
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1939-1965

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Representantskapet i Landsorganisasjonen 1929-1965
 • Formann Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1931-1934
 • Varamedlem Styret for Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO 1944-1948
 • Medlem Styret i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO 1948-1951
 • Formann Arbeidernes Opplysningsforbund
 • Medlem Styret for Fondet for Norsk-Svensk Samarbeid
 • Medlem Styret for Foreningen Norden

Andre administrative verv

 • Formann Norsk Arbeiderpresse 1948-1965
 • Medlem Styret for Norsk Hydro 1963-1969

Litteratur

Til Konrad Nordahl på 60 års dagen, Oslo 1957
Nordahl, Konrad Mathias: Minner og meninger, Oslo 1967
Nordahl, Konrad Mathias: Med LO for friheten, Oslo 1969
Nordahl, Konrad Mathias: Gode arbeidsår, Oslo 1971
Nordahl, Ketil A.: Dagbøker. B. 2. 1956-1975, Oslo 1991
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget