Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Varmann, Kolbjørn Sigurd Verner ( 1904-1980 )

Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for Nordland 1961-1965
Ansiennitet: 15 år, 263 dager

Varmann, Kolbjørn Sigurd Verner har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

Født 23.12.1904 i Eid, Sogn og Fjordane
Død 13.08.1980
Sønn av byggmester og småbruker Anders Kornelius Karlsen (1871-1940) og Astrid Langeland (1879-1932)

Stortingsperioder

Representant nr 6 for Nordland, 1950 - 1953, A.
Representant nr 7 for Nordland, 1954 - 1957, A.
Representant nr 1 for Nordland, 1958 - 1961, A.
Representant nr 1 for Nordland, 1961 - 1965, A.

Vararepresentasjoner

Medlem av Regjeringen 22.01.1955-10.01.1958, Margith Johanne Munkebye møtte som representant.
Medlem av Regjeringen 11.01.1958-23.04.1960, Rolf Hellem møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

1950-53

Formann, Protokollkomiteen, 11.01.1951 - 10.01.1954
Medlem, Protokollkomiteen, 23.01.1950 - 11.01.1951
Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954

1954-57

Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 13.10.1954 - 22.01.1955
Formann, Protokollkomiteen, 13.10.1954 - 22.01.1955
Nestformann, Kirke- og undervisningskomiteen, 22.01.1954 - 13.10.1954

1958-61

Medlem, Militærkomiteen, 05.05.1960 - 30.09.1961

1961-65

Medlem, Militærkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965
Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i gruppestyrer

1954-57

Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1954 - 22.01.1955

1961-65

Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i regjering

Statsråd, Samferdselsdepartementet, 22.01.1955 - 23.04.1960

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1924
 • Cand.theol. 1929
 • Praktikum 1930

Yrke

 • Gymnaslærer på Nordfjordeid 1930-1931
 • Stiftskapellan i Hålogaland 1931-1936
 • Lærer og stifter av Tysfjord høgre skole med realskole og gymnas 1934-1955
 • Sogneprest i Tysfjord 1936-1963
 • Løytnant og områdesjef i Heimevernet 1946-1958
 • Prost i Nordre Salten prosti 1954-1963
 • Fylkesmann i Finnmark 1963-1974

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Deltok i planlegging av flyktningetransporter til Sverige under krigen og ble arrestert av tyskerne

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltagermedaljen
 • Innstilt til Kongens fortjenstmedalje i gull 1980 (døde før overrekkelsen)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Tysfjord kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Nordland 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Offentlige verv

 • Formann Vergerådet 1935-1942
 • Formann Forsorgstyret, Tysfjord 1935-1941
 • Formann Skolestyret, Tysfjord 1935-1942
 • Formann Forsyningsnemnda, Tysfjord 1941-1942
 • Formann Fylkesskolestyret, Nordland 1946-1953
 • Formann Valgnemnda, Nordland 1946-1955
 • Varamedlem Riksrevisjonen fra 1950
 • Varamedlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Bodø 1950-1965
 • Medlem Styret i Utbyggingsfondet for Nord-Norge fra 1952
 • Medlem Teaterkomiteen av 1960 fra 1960
 • Formann Sykehusstyret, Finnmark 1965-1974
 • Formann Arbeids- og tiltaksnemnda 1965-1974
 • Medlem Nord-Norge komiteen fra 1969
 • Formann Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark

Tillitsverv i partier

 • Medlem Det norske arbeiderpartis kulturutvalg 1956-1957
 • Medlem Det norske arbeiderpartis samferdselsutvalg 1956-1957

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Ofoten skyttersamlag 1936-1940

Andre administrative verv

 • Formann Nordland fylkes lærervikarkasse fra 1949 ( )
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget