Langlo, Kristian

Langlo, Kristian (1894-1976)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1961-1965
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Langlo, Kristian har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 03.05.1894 i Stranda, Møre og Romsdal
  • Død 20.10.1976
  • Sønn av gardbruker Ivar P. Langlo (1862-1937) og Helene Drege (1865-1958)

Stortingsperioder

  • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1950 - 1953, V.
  • Representant nr 4 for Møre og Romsdal, 1961 - 1965, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1950-53

    Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

    1961-65

    Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
    Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

  • 1950-53

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1950 - 1950

    1961-65

    Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965
    Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1962 -
    Delegat, FNs generalforsamling, 1963 -
    Delegat, FNs generalforsamling, 1964 -

Medlemskap i gruppestyrer

  • 1961-65

    Sekretær gruppestyret, Venstre, 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Lærerskole
  • Studerte filologi i Oslo
  • Student 1915
  • Studieopphold i Jena og Berlin 1929, 1932

Yrke

  • Journalist 1918-1919
  • Adjunkt ved Ålesund offentlige høyere almenskole 1919-1938
  • Programsekretær ved Vigra kringkaster 1934-1940, 1945-1946
  • Lektor ved Ålesund offentlige høyere almenskole 1938-1953
  • Skoledirektør i Møre og Romsdal 1953-1964

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Ålesund bystyre 1930-1931, 1931-1934, ordfører 1947-1949, medlem 1951-1955
  • Medlem Ålesund formannskap 1945-1947, 1949-1951

Offentlige verv

  • Medlem Ålesund Museums Akademi 1945-1951
  • Formann Det lokale programråd for Vigra kringkaster 1945-1962
  • Nestformann Styret for Tafjord Kraftselskap 1946-1960, formann 1960-1966
  • Medlem Representantskapet for Møre og Romsdal fylkesbåtar 1947-1953
  • Medlem Representantskapet for Ålesund kommunale elverk 1948-1951
  • Medlem Samarbeidsnemnda for Ålesund og Sunnmørsbygdene 1948-1964
  • Medlem Styret for Norges Statsbaner 1951-1958
  • Viseordfører Representantskapet for Indiafondet 1952-1962
  • Medlem Norsk Språknemnd 1952-1966
  • Medlem Kontrollkomiteen for Norges Bank, avdeling Ålesund 1953-1963
  • Varamedlem Kringkastingsrådet 1956-1965
  • Medlem Rådet for Utenrikspolitisk institutt 1961-1964
  • Medlem Folkeskolekomiteen av 1963 fra 1963
  • Medlem Yrkesskolenemnda, Møre og Romsdal

Tillitsverv i partier

  • Formann Ålesund venstrelag

Tillitsverv i organisasjoner

  • Medlem Nemnda om Ålesund byhistorie omlag 1920
  • Skriftestyrer Sunnmøre historielag 1920-1922
  • Medlem Representantskapet i Filologene og Realistenes landsforening 1931-1938
  • Medlem Gjenreisingsstyret Sunnmøre historielag 1933
  • Guvernør Nordre Rotarydistrikt 1955-1956
  • Medlem Styret i Sunnmøre ungdomslag
  • President Ålesund Rotaryklubb

Andre administrative verv

  • Formann Rådet for Width Endresens fond 1951-1970
  • Formann Representantskapet for Sunnmøre Kreditbank 1963-1966

Litteratur

  • Langlo, Kristian og Margit Rogne: Nynorsk utgave av Knap og Midsems lærebøker i tysk
  • Langlo, Kristian, Margit Rogne, og Hans Østvold: Tysk lesebok for ungdomsskolen
  • Langlo, Kristian og Anton Midsem: Tysk grammatikk for den ni-årige skolen
  • Langlo, Kristian: Deutsches Lesebuch für das Gymnasium. Bd I og II, 1948 og 1949
  • Langlo, Kristian: Det kommunale sjølvstyret, Oslo 1951