Svendsen, Kjell Arvid

Svendsen, Kjell Arvid (1953-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant
for Rogaland 2009-2013
Ansiennitet:
0 år, 335 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 27.08.1953 i Haugesund, Rogaland
  • Sønn av disponent Karl Sigfred Svendsen (1913-1997) og husmor Anny Kristine Levinsen (1920-)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 2005 - 2009, KrF.
  • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 2009 - 2013, KrF.

Vararepresentasjoner

  • Møtte fast som representant 01.10.2005-17.10.2005 for Dagfinn Høybråten.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Skudeneshavn barneskole 1960-1966
  • Skudenes ungdomsskole 1966-1969
  • Hetland gymnas 1969-1972
  • Stord lærerhøgskole 1975-1978
  • Stavanger lærerhøgskole 1978-1979

Yrke

  • Lærer Ådland barneskole 1972-1973
  • Lærer Skudenes ungdomsskole 1973-1995

Medaljer og utmerkelser m.m.

  • KS-medalje 2011

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Varamedlem Karmøy kommunestyre 1983-1987, ordfører 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011
  • Medlem Karmøy formannskap 1987-1991, 1991-1995

Offentlige verv

  • Medlem Kulturstyret, Karmøy 1984-1987
  • Nestleder Hovedutvalget for Helse og Sosial, Karmøy 1988-1991
  • Leder Hovedutvalget for skole og kultur, Karmøy 1992-1995
  • Medlem Haugalandrådet 1996-1998, leder 1998-1999, 2002-2003
  • Varamedlem Riksrevisjonen fra 2014

Tillitsverv i partier

  • Leder Karmøy KrF 1987-1988
  • Medlem KrFs landsstyre 2004-2007
  • Leder Rogaland KrF 2004-2007

Tillitsverv i organisasjoner

  • Leder Styret i Glåmå Rideklubb 1973-1975
  • Leder Styret i Skudenes Indremisjonens ungdomsforening (IUF) 1973-1974
  • Leder Ungdomskomiteen Karmsund Indremisjon (4 år på 70-tallet)

Andre administrative verv

  • Medlem Styret for Gassnor AS/ASA 1996-2004
  • Medlem Styret for Gass senteret 1996-2004
  • Leder Styret for Lufthavnutvikling Vest Norge AS 2000-2004
  • Leder Styret for Haugaland Bompengeselskap AS fra 2001
  • Medlem Styret for Tungenes ferjeterminal AS fra 2004
  • Medlem Styret for KLP skadeforsikring fra 2005
  • Medlem Styret for Helse Fonna fra 2006