Reiertsen, Laila Marie

Reiertsen, Laila Marie (1960-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Vararepresentant
for Hordaland 2013-2017
Ansiennitet:
5 år, 188 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 19.10.1960 i Askøy, Hordaland
  • Datter av plassbestillingsoperatør, SAS Bjarne Bjørkhaug (1935-) og pleiemedhjelper og vaskeriansatt Målfrid Mathilde Heggøy (1940-)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 2005 - 2009, FrP.
  • Representant nr 15 for Hordaland, 2009 - 2013, FrP.
  • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 2013 - 2017, FrP.

Vararepresentasjoner

  • Møtte fast som representant 19.06.2015-20.12.2016 for Gjermund Hagesæter.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 2009-2013

    Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
    Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

    2013-2017

    Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 02.10.2015 - 20.12.2016

Medlemskap i delegasjoner

  • 2009-2013

    Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 21.10.2009 - 30.09.2013
    Medlem, Europautvalget, 22.10.2009 - 30.09.2013
    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

    2013-2017

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 18.10.2016 - 20.12.2016

Medlemskap i gruppestyrer

  • 2009-2013

    Fjerde varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 07.10.2009 - 30.09.2013
    Tredje vara innpisker, Fremskrittspartiet, 14.10.2009 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Os ungdomsskole 1973-1976
  • Fana yrkesskole, sømlinje 1976-1977
  • Os gymnas, allmennfag 1991-1992
  • Bachelor sykepleier, Betanien sykepleierhøgskole 1992-1995
  • Ledelse, NKI 1999-2001
  • Filosofi og ledelse, Norsk lærerakademi 2005-2009
  • Posjektledelse, Handelsøyskolen BI fra 2014
  • Ledelse, Handelshøyskolen BI fra 2014

Yrke

  • Sykepleier, Haukeland sykehus kir.avd. 1995-1999
  • Sykepleier, Open omsorg, Bergen kommune 2000-2001
  • Sykepleier, Luranetunet Norlandia omsorg 2001-2002
  • Gruppeleder, Open omsorg, Bergen kommune 2002-2006
  • Enhetsleder, Helse Bergen 2006-2007
  • Vikartjeneste/enkeltmannsforetak, NokTid fra 2008
  • Avd.leder, Os sykehjem 2008-2009
  • Daglig leder, Ravneberghaugen rehabiliteringssenter 2009-2014
  • HR-leder, Ravneberghagen rehabiliteringssenter fra 2014

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Os formannskap 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011, 2015-2019

Fylkespolitisk aktivitet

  • Varamedlem fylkesting, Hordaland 2003-2007, 2007-2011

Offentlige verv

  • Meddommer Lagmannsretten fra 1991
  • Leder Dyrevernsnemnda, Os 1995-1999
  • Medlem Likestillingsnemnda, Os 1995-1999
  • Medlem Helse- og sosialutvalget, Os 1995-2001
  • Medlem Lønns- og personalutvalget, Os 1995-1999, nestleder 1999-2007
  • Medlem Plan- og bygningsutvalget, Os 1999-2003
  • Leder Personalutvalget, Os 2007-2011

Tillitsverv i partier

  • Leder Styret i Os FrP 1987-1994, medlem fra 1994
  • Nestleder Os FrP fra 2012

Tillitsverv i organisasjoner

  • Leder Ungdomslaget Havglimt 1979-1981, 1986-1993
  • Nestleder Os Turnforening fra 2015