Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Eia, Magnhild

Eia, Magnhild (1960-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 2009-2013
Ansiennitet:
0 år, 116 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 15.01.1960

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 1993 - 1997, Sp.
  • Vararepresentant nr 4 for Rogaland, 1997 - 2001, Sp.
  • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 2001 - 2005, Sp.
  • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 2005 - 2009, Sp.
  • Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 2009 - 2013, Sp.

Medlemskap i regjering

  • Politisk rådgiver, Kommunal- og regionaldepartementet, 28.10.2005 - 05.02.2007

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Lærer