Johansen, Magnus

Johansen, Magnus (1886-1970)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1945-1949
Ansiennitet:
13 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Johansen, Magnus har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 01.12.1886 i Drammen, Buskerud
  • Død 23.09.1970
  • Sønn av høvleriarbeider Johan Johansen (1841-1914) og Mathilde Bjørnerud (1843-1892)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1928 - 1930, A.
  • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1934 - 1936, A.
  • Representant nr 2 for Østfold, 1937 - 1945, A.
  • Representant nr 1 for Østfold, 1945 - 1949, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1945-49

    Medlem, Fullmaktskomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
    Nestformann, Justiskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
    Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Sarpsborg tekniske aftenskole 1907-1910
  • Handelsskole 1911

Yrke

  • Reiste til sjøs 1900-1905
  • Ansatt ved Borregård 1905-1910
  • Ansatt Tune elektrisitetsverk 1911-1916
  • Bestyrer av Skoger elektrisitetsverk 1916-1919
  • Anleggsleder ved National Industri 1919-1921
  • Montør ved Tune elektrisitetsverk 1921-1956

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

  • I tysk fangenskap 1943-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Tune formannskap 1913-1916, 1916-1919, 1919-1922, 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1940
  • Medlem Tune kommunestyre 1963-1967

Offentlige verv

  • Formann Fattigstyret, Tune 1923-1924
  • Medlem Styret for Kolstad gård og pleiehjem 1925-1930, 1933-1937
  • Medlem Styret for Tune elektrisitetsverk 1936-1946
  • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Fredrikstad 1946-1959

Tillitsverv i partier

  • Formann Tune Arbeiderparti 1912-1915, 1921-1923, 1925-1927
  • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1923-1930, 1933-1939
  • Formann Østfold Arbeiderparti 1924-1926

Andre administrative verv

  • Medlem Styret for Sarpsborg Arbeiderblad 1929-1930
  • Formann Styret for Sandesund sag og høvleri 1929-1937