Kolberg, Martin

Kolberg, Martin (1949-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Representant for
Buskerud 2013-2017
Leder:
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Ansiennitet:
7 år, 349 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 24.02.1949 i Drammen, Buskerud
 • Sønn av jernbaneansatt Kjell O. J. Kolberg (1921-) og husmor Ruth Utengen (1921-2006)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1977 - 1981, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 1 for Buskerud, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 1 for Buskerud, 2013 - 2017, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.2001-19.10.2001 for Thorbjørn Jagland.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Andre nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Leder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2009-2013

  Medlem, Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, 17.11.2011 - 08.03.2012

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Nestleder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Statsministerens kontor, 13.07.1995 - 25.10.1996
  Statssekretær, Forsvarsdepartementet, 01.11.1996 - 17.10.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Yrkesskole, elektro
 • Teknisk forkurs
 • Oslo tekniske høyskole, elektro (avbrutt)

Yrke

 • Hjelpearbeider, Romika skofabrikk
 • Postbud
 • Hjelpearbeider, Mekanisk industri
 • Lab.ass., Norsk Kabelfabrikk

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lier kommunestyre 1971-1975, 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem Bygningsrådet, Lier 1971-1980
 • Medlem Valglovutvalget fra 1997
 • Medlem Utvalg for å vurdere finansieringen av de politiske partier og folkevalgte gruppers virksomhet, og vurdere konkrete forslag til endringer i lov av 22. mai 1998 nr. 30 om offentliggjøring av politiske partiers inntekter fra 2003
 • Medlem Barnevernsnemnda, Lier

Tillitsverv i partier

 • Organisasjonssekretær DNA 1973-1977, 1981-1986, kontorsjef 1986-1992, partisekretær 2001-2009
 • Sekretær AUF 1977-1981