Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Drægni, Morten

Drægni, Morten (1983-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 2009-2013
Ansiennitet:
0 år, 14 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 19.08.1983

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 2005 - 2009, SV.
  • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 2009 - 2013, SV.