Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Holten, Odd ( 1940- )

Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for Østfold 2001-2005
Ansiennitet: 16 år, 0 dager
Finn representantens talerinnlegg

Biografi

Personalia

Født 28.08.1940 i Øre, Møre og Romsdal
Sønn av forretningsdrivende John Holten (1916-1999) og hjemmeværende Nikoline Ellingsen (1916-1993)

Stortingsperioder

Representant nr 8 for Østfold, 1989 - 1993, KrF.
Representant nr 6 for Østfold, 1993 - 1997, KrF.
Representant nr 4 for Østfold, 1997 - 2001, KrF.
Representant nr 5 for Østfold, 2001 - 2005, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

1997-2001

President, Lagtinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

2001-2005

Visepresident, Lagtinget, 09.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i stortingskomiteer

1989-93

Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

1993-97

Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997

1997-2001

Nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.03.2000 - 30.09.2001
Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 22.03.2000
Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

2001-2005

Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 15.10.2003 - 30.09.2005
Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005
Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
Medlem, Samferdselskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

1993-97

Medlem, Utvalg til å vurdere reformer av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet, 21.03.1996 - 20.03.1997

2001-2005

Medlem, Utvalg for å foreta en gjennomdrøfting av ulike forhold og godtgjørelser knyttet til vervet som stortingsrepresentant, 09.01.2003 - 05.06.2003
Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika", 17.12.2001 - 01.01.2002
Medlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 04.12.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

1989-93

Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993

1993-97

Nestleder, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1995
Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1993 -

1997-2001

Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001
Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

1989-93

Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 03.11.1990 - 30.09.1993

1993-97

Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1993 - 30.09.1997

1997-2001

Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.03.2000 - 30.09.2001
Nestleder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.10.1997 - 17.03.2000

2001-2005

Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2004 - 30.09.2005
Nestleder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2003 - 30.09.2004
Andre nestleder, Kristelig Folkeparti, 01.10.2001 - 30.09.2003

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs adm., ledelse og økonomi
 • Utdannnet diakon fra Det norske Diakonhjem 1958-1963
 • Hærens Sanitets Befalsskole 1963-1964
 • Østfold DH (økonomisk/adm. linje), Halden 1982-1983

Yrke

 • Bestyrer og administrasjonssjef stiftelsen Blå Kors, Fredrikstad 1964-1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fredrikstad formannskap 1975-1979, 1979-1983, 1983-1987, 1987-1989

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Østfold 1983-1987

Offentlige verv

 • Formann Glemmen menighetsråd 1965-1968
 • Medlem Plankomiteen for sosialsenter 1968-1979
 • Medlem Sosialstyret, Fredrikstad 1968-1975
 • Formann Domkirkens menighetsråd 1976-1983
 • Medlem Finans- og generalplanutvalget 1976-1989
 • Medlem Teknisk utvalg 1980-1983
 • Medlem Østfoldprosjektet 1981-1984
 • Medlem Sentrumsutvalget 1983
 • Medlem Styret for Sentralsykehuset, Østfold 1984-1987
 • Medlem Samferdselsutvalget, Østfold 1984-1987
 • Medlem Styringsgruppen for administrasjonsbygg fra 1984
 • Medlem Grensekomité for Värmland og Østfold 1997
 • Medlem Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon fra 2001
 • Medlem Styret for Sykehuset Østfold fra 2006
 • Varamedlem A/S Vinmonopolets styre 2006-2008, medlem fra 2008

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Fredrikstad KrF 1975-1989
 • Generalsekretær KrF 1985-1989
 • Medlem Styret for Østfold KrF 1989
 • Æresmedlem Østfold KrF 2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Blå Kors Ungdomsforbund (BKU) 1962-1966
 • Medlem og formann Blå Kors sosialråd 1968-1974
 • Formann Blå Kors i Norge 1982-1986

Andre administrative verv

 • Formann Bestyrergruppen for alkoholistomsorgen 1975-1980
 • Formann Styret for Åle Industrier 1975-1985
 • Medlem Styret for Seiersborg videregående skole 1976-1985
 • Leder Forhandlingsutvalg for ledere i rusmiddelomsorgen 1977-1980
 • Medlem Styret for Hjørdis og Gunnar Nilsen-stiftelsen fra 1983
 • Formann Styret for Folkets Framtid 1989-2005
 • Medlem Hovedstyret ved Diakonhjemmet, Oslo 1997-2004
 • Medlem Styret for Kirkens Sosialtjeneste i Oslo 1997-2004
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget