Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Kjølholdt, Ole Kristian

Kjølholdt, Ole Kristian (1950-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1997-2001
Ansiennitet:
0 år, 14 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 08.09.1950

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1997 - 2001, H.