Aurdal, Olaf

Aurdal, Olaf (1939-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 309 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 14.04.1939
  • Sønn av bonde og fisker Andreas Aurdal (1897-1988) og bondekone og husmor Johanna Fredheim (1911-1988)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1989 - 1993, H.

Vararepresentasjoner

  • Møtte fast som representant 01.09.1993-30.09.1993 for Sverre Mauritzen.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1989-93

    Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 01.09.1993 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Randaberg 7-årig folkeskole 1953
  • Randaberg framhaldsskole 1953-1954
  • Realskole, Stavanger Katedralskole 1954-1957
  • Infanteriets befalsskole, Kristiansand 1958
  • Politiskolen, Oslo 1960-1961
  • Tilleggsutdanning innen handelsfag, politifag og militærfag 1962-1979
  • Arbeidslederskolen 1978-1979

Yrke

  • Tjenestegjort ved lensmannskontorene i Avaldsnes, Skudenes, Sauda og Lund 1959-1966
  • Tjenestegjort ved Eigersund politistasjon, Rogaland politikammer 1966-1978, 1979-1988, 1989-1992, 1993-1996
  • Sjef for Dalane Heimevernsavsnitt 1966-1978 (bistilling)
  • Avdelingsleder Biltilsynet, Eigersund 1978-1979
  • Lastebilsjåfør for Uninor A/S 1998-2004

Medaljer og utmerkelser m.m.

  • Vernedyktighetsmedaljen m/3 stjerner
  • Skyttermerket i gull m/2 stjerner
  • Marsjmerket i gull
  • Dugleiksmerket i gull
  • N.A.I.S-medaljen i gull m/3 stjerner
  • Idrettsmerket i gull m/3 stjerner
  • Nijmengen-medaljen

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Varamedlem Eigersund formannskap 1975-1979, medlem 1979-1983, varamedlem 1991-1995
  • Varaordfører Eigersund kommunestyre 1983-1987, ordfører 1987-1989, varaordfører 1990-1991, medlem 1995-1999

Fylkespolitisk aktivitet

  • Varamedlem fylkesutvalg, Rogaland 1979-1983, 1983-1987
  • Medlem fylkesting, Rogaland 1987-1991

Offentlige verv

  • Medlem Torvutvalget, Eigersund 1972-1975
  • Medlem Husbanknemnda, Eigersund 1972-1973, formann 1974-1979
  • Varamedlem Oljevernutvalget, Eigersund 1976-1979
  • Varamedlem Generalplanutvalget, Eigersund 1976-1979, nestformann 1984-1987
  • Varamedlem Skolestyret, Eigersund 1976-1979, leder 1992-1995
  • Medlem Regionplanrådet for Dalane 1976-1979
  • Medlem Samferdselsstyret, Rogaland 1980-1991
  • Varamedlem Fylkesplanutvalget, Rogaland 1980-1987
  • Medlem Representantskapet for Vatnefjell A/S, Rogaland 1980-1983
  • Varaformann Løyveutvalget, Rogaland 1980-1983
  • Medlem Trafikksikkerhetsutvalget, Rogaland 1980-1983, varamedlem 1984-1987
  • Varamedlem Forhandlingsutvalget, Eigersund 1980-1987
  • Medlem Arbeidsmiljøutvalget, Eigersund 1980-1981, formann 1982-1983
  • Varamedlem Olje- og industriutvalg, Eigersund 1980-1983
  • Medlem Trafikksikkerhetsutvalget, Eigersund 1980-1983
  • Varamedlem Menighetsrådet, Helleland 1980-1987
  • Medlem Veisakutvalg, Eigersund 1980-1987
  • Formann Utvalg for vurdering av selskapsstruktur og konsesjonsområder for bussdrift i Stavanger, Sandnes og Jær-området, Rogaland 1981-1985
  • Formann Administrasjonsutvalget, Eigersund 1984-1987, varamedlem 1988-1991
  • Varamedlem Teknisk utvalg, Eigersund 1984-1987
  • Nestformann Næringsutvalget, Eigersund 1984-1987
  • Varamedlem Nærings- og sysselsettingsstyret, Rogaland 1984-1991
  • Medlem Representantskapet for Sola Terminalbygg, Rogaland 1984-1991
  • Varamedlem Havnestyret, Eigersund 1984-1987
  • Formann Styringsgruppen for Transportplan for Ryfylke, Rogaland 1985-1987
  • Medlem Dalanerådet, Dalane 1986-1991
  • Formann Utvalg for prioritering av utbygging av fiskerihavner og moloutbygging i Rogaland, Rogaland 1987
  • Varamedlem Kyststamvegutvalget, Rogaland 1988-1991
  • Varamedlem Styret for psykisk helsevern, Rogaland 1988-1991
  • Medlem Kontaktutvalget for skogbruket, Rogaland 1988-1991
  • Formann Fylkeslandbruksstyret i Rogaland, Rogaland 1988-1991
  • Medlem Rogaland landbruksselskap, Rogaland 1988-1991
  • Formann Ansettelsesrådet for landbruk, Rogaland 1988-1991
  • Medlem Rådet for kommunal opplæring, Rogaland 1988-1996
  • Leder Kommunalutvalget, Eigersund 1988-1991
  • Medlem Skoleutvalget for Øksnevad videregående skole 1990-1991, leder 1992-1996, medlem 1996-1999
  • Leder Skoleutvalget for Dalane videregående skole 1991-1996
  • Medlem Kontrollutvalget, Eigersund 1995-1999
  • Medlem og leder en rekke utvalg og komiteer, spesielt innen omorganisering/omstilling innen kommunal virksomhet, Eigersund

Tillitsverv i partier

  • Medlem Styret for Eigersund Høyre 1977, 1980-1981, 1984-1985, 1988-1991, fra 2007
  • Medlem Styret for Rogaland Høyre 1977-1978, 1980-1981, 1986-1988, 1994-1995
  • Formann Eigersund Høyre 1978-1979, 1982-1983, 1986-1987
  • Medlem Arbeidsutvalget for Rogaland Høyre 1980-1981, 1994-1995
  • Nestformann Høyres gruppe i Eigersund kommunestyre 1980-1983, leder 1984-1985
  • Medlem Politisk utvalg i Rogaland Høyre 1980-1981, 1988
  • Medlem Styret for Rogaland Senior Høyre fra 2007
  • Leder Eigersund Senior Høyre fra 2007
  • Medlem og leder en rekke interne utvalg i Rogaland Høyre
  • Medlem og leder en rekke interne utvalg Eigersund Høyre

Tillitsverv i organisasjoner

  • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund i Rogaland 1980-1995, leder 1996-1999
  • Medlem Landsrådet for Kommunenes Sentralforbund 1991, varamedlem 1992-1995, medlem 1996-1998
  • Leder Styret for Egersund og Dalane Forsvarsforening 1995-1999
  • Medlem Landsstyret for Kommunenes Sentralforbund 1998-1999

Litteratur

  • Aurdal, Olaf: Slektene Viste, Aurdal-Randaberg og Bö, Fredheim-Finnøy, Eget Egersund 2005