Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Benum, Olav ( 1897-1990 )

Venstre
Sist innvalgt som representant for Nord-Trøndelag 1958-1961
Ansiennitet: 15 år, 301 dager

Benum, Olav har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

Født 05.09.1897 i Beitstad, Nord-Trøndelag
Død 27.06.1990
Sønn av folkehøgskolestyrer Ludvig Benum (1866-1947) og Vilhelmine Elden (1866-)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1937 - 1945, V.
Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1945 - 1949, V.
Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 1950 - 1953, V.
Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 1954 - 1957, V.
Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 1958 - 1961, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

1945-49

Medlem, Landbrukskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
Sekretær, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950

1950-53

Sekretær, Landbrukskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
Sekretær, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954

1954-57

Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958
Sekretær, Landbrukskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
Sekretær, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958

1958-61

Medlem, Landbrukskomiteen, 01.10.1959 - 30.09.1961
Medlem, Valgkomiteen, 21.10.1959 - 01.12.1960
Sekretær, Valgkomiteen, 01.12.1960 - 30.09.1961
Sekretær, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 21.10.1959
Sekretær, Landbrukskomiteen, 27.01.1958 - 01.10.1959
Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.06.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i delegasjoner

1950-53

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 01.01.1953 -

1954-57

Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 01.01.1954 - 01.01.1957

1958-61

Vararepresentant, FNs generalforsamling, 01.01.1959 -
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 01.01.1958 - 01.01.1959

1961-65

Vararepresentant, FNs generalforsamling, 01.01.1961 -

Medlemskap i gruppestyrer

1945-49

Varamedlem gruppestyret, Venstre, 04.12.1945 - 10.01.1950

1950-53

Sekretær gruppestyret, Venstre, 11.01.1950 - 10.01.1954

1954-57

Varamedlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1954 - 10.01.1958

1958-61

Medlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Namdal folkehøgskole 1914-1915
 • Mære jordbruksskole 1915-1917
 • Landbrukshøyskolen Ås (eksamen jordbruksavdelingen) 1919

Yrke

 • Fylkesagronom-assistent i Nord-Trøndelag 1919-1920
 • Timelærer ved Namdal folkehøgskole 1920-1929
 • Gårdsstyrer på Namdal folkehøgskole 1920-1930
 • Statens kornoppkjøper 1924-1929
 • Gårdsfullmektig ved beiteforsøksgården Apelsvoll 1930-1932
 • Overtok farsgården Havik i Vemundvik 1932
 • Fylkesagronom 1941-1942, 1945-1962

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Under krigen ble han en kort tid holdt i forvaring av tyskerne
 • Flyktet til Sverige, og arbeidet ved den Norske legasjon i Stockholm 1942-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1959
 • Norges by- og herredsforbunds hederstegn 1971

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Vemundvik kommunestyre 1934-1937, ordfører 1937-1941, 1945-1945
 • Medlem Namsos bystyre 1963-1967, 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Nord-Trøndelag 1937-1941, 1945-1945, fylkesvaraordfører 1963-1966, fylkesordfører 1966-1967, medlem 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsnemnda, Vemundvik 1923-1924, formann 1924-1925
 • Medlem Fattigstyret 1923-1924, formann 1924-1925
 • Formann Jordstyret, Vemundvik 1923-1930
 • Formann Beiteutvalget, Nord-Trøndelag 1935-1957 (for landbruksselskapet)
 • Medlem Fylkesskolestyret, Nord-Trøndelag 1938-1945
 • Formann Styret for Namdal husmorskole 1938-1945
 • Medlem Trøndelag planteavlsutvalg 1945-1957
 • Medlem Forsvarskommisjonen av 1946 1946-1949
 • Medlem Rådet for Hypotekbankene 1946-1950
 • Varaformann Kreditnemnda for jordbruket 1948-1952
 • Medlem Landbruksrådet 1948-1952
 • Medlem Representantskapet for A/S Norsk Bergverk 1951-1957
 • Formann Elgskadekomiteen 1954-1955
 • Varamedlem Tiltaksrådet 1954-1962
 • Medlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1954-1971
 • Varamedlem Styret for Direktoratet for Statens skoger 1957-1969
 • Medlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1957-1967
 • Medlem Yrkesopplæringsnemnda for håndverk og industri 1958-1968
 • Formann Utvalget for rasjonalisering av virksomheten ved Statens frøkontroll 1960
 • Varamedlem Rådet for Norsk utviklingshjelp 1962-1968
 • Medlem Omsetningsrådet 1965-1972

Tillitsverv i partier

 • Formann Vemundvik Venstrelag 1924-1930
 • Medlem Styret for Nord-Trøndelag Venstrelag 1927-1940
 • Medlem Venstres landsstyre 1950-1958

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Representantskapet i Det kongelige Selskap for Norges Vel 1940-1958, preses 1958-1970
 • Medlem Styret for Norske Meieriers Salgssentral 1940-1954
 • Medlem Styret i Namdal skogselskap 1941-1966
 • Medlem Direksjonen i Det kongelige Selskap for Norges Vel 1946-1970
 • Medlem Styret i Norges Bondelag 1946-1953
 • Medlem Styret for Landbrukets Sentralforbund 1949-1953
 • Medlem Styret i Folk og Forsvar 1951-1961

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Namsos Sparebank 1924-1930, 1932-1940
 • Medlem Direksjonen i Namsos Sparebank 1942-1957
 • Medlem Representantskapet for A/S van Severen, Namsos 1964-1970
 • Medlem Representantskapet for Namdal Trafikkselskap 1968-1969
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget