Bruvik, Olav

Bruvik, Olav (1913-1962)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Bruvik, Olav har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 22.11.1913 i Haus, Hordaland
  • Død 30.12.1962
  • Sønn av maskinsjef og smed Johannes Martin Bruvik (1876-1937) og Martha Koppen (1880-1919)

Medlemskap i regjering

  • Statsråd, Sosialdepartementet, 18.02.1961 - 30.12.1962

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Statens husindustriskole Haus 1929
  • Lennings Texstiltekniske Institutt, Norrköping 1937-1938

Lærlingepraksis

  • Stolstillerlærling ved Arna Fabrikker 1935-1937

Yrke

  • Smed 1930-1935
  • Stolstiller ved Arna Fabrikker 1938-1944

Medaljer og utmerkelser m.m.

  • Deltakermedaljen 1945

Verv

Offentlige verv

  • Medlem Bransjerådet for tekstilindustrien 1949-1962
  • Varamedlem Direksjonen for Norges Bank 1953-1962
  • Medlem Målsettingsutvalget 1955-1956

Tillitsverv i partier

  • Formann Ytre Arna Arbeiderungdomslag 1935-1937
  • Formann Haus herads Arbeiderparti 1945
  • Formann Framfylkingens venner fra 1958
  • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1959-1961
  • Medlem Styret for Oslo Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

  • Nestformann Norsk Tekstilarbeiderforbund 1945-1949, formann 1949-1962
  • Medlem Sekretariatet i LO 1953-1961
  • Medlem Forretningsutvalget i Arbeidernes Opplysningsforbund til 1957
  • Medlem Styret i Tekstilinternasjonalen

Litteratur

  • Bruvik, Olav: Tillitsmannen i tekstil, Oslo 1957
  • Bruvik, Olav: Fagorganisasjonen viser vei. Fagorganisasjonen og det moderne samfunn, Oslo 1962