Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Foss, Per-Kristian ( 1950- )

Høyre
Sist innvalgt som representant for Oslo 2009-2013
Ansiennitet: 32 år, 116 dager
Finn representantens talerinnlegg

Biografi

Personalia

Født 19.07.1950 i Oslo
Sønn av informasjonssjef/lærer Arne Foss (1921-1999) og husmor/kontoransatt Berit Holdhus (1925-)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1977 - 1981, H.
Representant nr 15 for Oslo, 1981 - 1985, H.
Representant nr 12 for Oslo, 1985 - 1989, H.
Representant nr 7 for Oslo, 1989 - 1993, H.
Representant nr 4 for Oslo, 1993 - 1997, H.
Representant nr 2 for Oslo, 1997 - 2001, H.
Representant nr 1 for Oslo, 2001 - 2005, H.
Representant nr 2 for Oslo, 2005 - 2009, H.
Representant nr 2 for Oslo, 2009 - 2013, H.

Vararepresentasjoner

Medlem av Regjeringen 19.10.2001-30.09.2005, Ine M. Eriksen Søreide møtte som representant.
Medlem av Regjeringen 01.10.2005-17.10.2005, Heidi Larssen møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

2009-2013

Andre visepresident, Stortinget, 08.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i stortingskomiteer

1981-85

Medlem, Energi- og industrikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

1985-89

Sekretær, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989

1989-93

Leder, Finanskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

1993-97

Sekretær, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997

1997-2001

Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001

2001-2005

Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 19.10.2001

2005-2009

Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013

Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

1993-97

Medlem, Utvalg til å vurdere reformer av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet, 21.03.1996 - 20.03.1997

Medlemskap i delegasjoner

1985-89

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 08.11.1985 - 30.09.1989
Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989

1993-97

Medlem, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997
Medlem, Den norske delegasjon til EFTAs og EØS' parlamentarikerkomiteer, 04.11.1993 - 30.09.1997

1997-2001

Varamedlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001
Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001
Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

2005-2009

Leder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 16.11.2005 - 30.09.2009
Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 16.11.2005
Varamedlem, Europautvalget, 24.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013

Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

1989-93

Medlem gruppestyret, Høyre, 16.10.1989 - 30.09.1993

1993-97

Nestleder gruppestyret, Høyre, 01.10.1993 - 30.09.1997

1997-2001

Nestleder gruppestyret, Høyre, 01.10.1997 - 30.09.2001

2005-2009

Medlem gruppestyret, Høyre, 09.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013

Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i regjering

Statsråd, Finansdepartementet, 19.10.2001 - 17.10.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1969
 • Kurseksamen til hovedfag i statsvitenskap 1977-1979
 • Cand.mag. (statsvitenskap, offentlig rett og kriminologi) 1977

Yrke

 • Journalistpraksis 1971-1973
 • Konsulent Norges Rederforbund 1980-1981

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo bystyre 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Oslo 1975-1980, formann 1980-1981, medlem 1981-1983
 • Varamedlem Rådet for Direktoratet for utviklingshjelp 1976-1980, medlem 1981-1985
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret 1977-1981
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus 1981-1983
 • Leder Riksrevisjonen fra 2014

Tillitsverv i partier

 • Medlem Unge Høyres sentralstyre 1971-1973, formann 1973-1977
 • Medlem Høyres sentralstyre 1973-1986 (som leder i Unge Høyre)
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 1978-1986
 • Medlem Høyres oljepolitiske komité 1980-1982
 • Formann Høyres kommunalutvalg 1980-1984
 • Formann Høyres programkomité 1983-1985
 • Formann Høyres utvalg for mål og virkemidler i kulturpolitikken 1986-1987
 • 2. nestleder Oslo Høyre 1988-1992, leder 2000-2004
 • 2. nestleder Høyre 2002-2004, 1. nestleder 2004-2008

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Lillehammer olympiske organisasjonskomité (LOOC) 1989-1992

Litteratur

Foss, Per-Kristian (red.): Kontur
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget