Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Kalland, Ragnhild Aarflot

Kalland, Ragnhild Aarflot (1960-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 2009-2013
Ansiennitet:
0 år, 201 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 04.09.1960

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Møre og Romsdal, 2001 - 2005, Sp.
  • Vararepresentant nr 3 for Møre og Romsdal, 2005 - 2009, Sp.
  • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 2009 - 2013, Sp.

Verv

Tillitsverv i partier

  • 3. varamedlem Sp's sentralstyre fra 2011