Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Barland, Ragnhild ( 1934- )

Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for Telemark 1993-1997
Ansiennitet: 12 år, 0 dager

Biografi

Personalia

Født 29.09.1934 i Holla, Telemark
Datter av lærer Knut Dukane (1899-1995) og hjemmeværende husmor Kristence Opheim (1905-1998)

Stortingsperioder

Representant nr 4 for Telemark, 1985 - 1989, A.
Representant nr 2 for Telemark, 1989 - 1993, A.
Representant nr 1 for Telemark, 1993 - 1997, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

1985-89

Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989
Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986

1989-93

Medlem, Justiskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

1993-97

Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

1989-93

Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1991 -
Vararepresentant, FNs generalforsamling, 01.01.1990 -
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 07.11.1989 - 30.09.1993

1993-97

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bø statsrealskole 1950-1952
 • Romerike folkehøyskole 1952-1953
 • Idtrætshøjskolen, Danmark 1953-1954
 • Eksamen Statens gymnastikkskole, øverste grad 1955-1956
 • Pedagogisk psykologi, utviklingspsykologi, allmenn didaktikk, skolehistori 1972

Yrke

 • Lærer Skien offentlig høyere allmennskole 1957-1974
 • Undervisningsinspektør Skien videregående skole 1975-1985 (permisjon fra 1985)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Skien formannskap 1975-1979, medlem 1979-1983
 • Varaordfører Skien kommunestyre 1983-1985

Offentlige verv

 • Medlem Kulturstyret 1975-1983
 • Formann Ungdoms- og idrettsutvalget 1975-1979
 • Medlem Generalplanutvalget 1979-1983
 • Leder Kulturminnevernkomiteen 1983-1985
 • Leder Kulturutvalget 1983-1985
 • Medlem Landbruksnemnda 1983-1985
 • Leder Vennskapsbykomiteen 1983-1985
 • Medlem Finansutvalget, Skien 1983-1985
 • Medlem Havnestyret 1983-1985
 • Leder Det regionale høgskolestyret for Telemark 1984-1986
 • Medlem Styret for Borgestadklinikken 1997-2005
 • Leder Styret for stiftelsen Rjukanbanen 1997-2001
 • Leder Nedre Telemark kommunale revisjonsstyre 1997-2003
 • Medlem Kontrollutvalget, Skien 1997-2007
 • Leder Telemark kommunale revisjonsselskap 2003-2005
 • Medlem Agder Lagmannsrett fra 2004
 • Medlem Forliksrådet, Skien fra 2004

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Skien Arbeidersamfunn 1976-1984
 • Leder Styret for Skien Arbeiderparti 1980-1983, medlem 2005-2007
 • Medlem Styret for Telemark Arbeiderparti 1997-2001
 • Leder Telemark Arbeiderpartis kvinnepolitske styre 1997-2001
 • Medlem Telemark Arbeiderpartis kvinnepolitiske utvalg 2001-2004
 • Medlem Styret for Øvre Gjerpen Arbeiderlag 2003-2005, leder 2005-2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Hovedstyret i Gjerpen idrettsforening 1960-1972, formann 1972-1975
 • Medlem Styret i Telemark krets av Norsk lektorlag 1969-1975
 • Medlem Styret i Telemark idrettskrets 1971-1977
 • Formann Faglig-pedagogisk utvalg under Norsk lektorlag 1972-1974

Andre administrative verv

 • Medlem Den norske Creditbanks distriktsråd for Grenland distrikt 1983-1986
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget