Lind, Rikke

Lind, Rikke (1968-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1997-2001
Ansiennitet:
1 år, 67 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 27.06.1968 i Oslo
  • Datter av selvstendig næringsdrivende Erik Lind (1941-) og juridisk konsulent Anne-Marie Hansen (1944-)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1997 - 2001, A.

Vararepresentasjoner

  • Rykket opp som representant 04.11.2000 etter Anneliese Dørums død.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1997-2001

    Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 01.12.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

  • Statssekretær, Nærings- og handelsdepartementet, 26.01.2007 - 04.05.2012

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Nesodden videregående skole (allmennfaglig linje) 1985-1988
  • Allmennlærerutdanning, Høgskolen i Oslo 1992-1995
  • Ex.phil., Universitetet i Oslo 1999

Yrke

  • Butikkmedarbeider, Adelsten 1985-1988
  • Lærervikar Tangen ungdomsskole 1988
  • Kontorsjef, AUF 1989-1992
  • Rådgiver Energibedriftenes landsforening 2001-2002
  • Seksjonsleder Norges Rederiforbund 2002-2003
  • Daglig leder Maritimt Forum 2003-2007
  • Generalsekretær i Redningsselskapet fra 2012

Medaljer og utmerkelser m.m.

  • Kåret til "Årets shippingnavn 2011" av WISTA Norge 2011

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Varamedlem Nesodden kommunestyre 1995-1999, 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

  • Medlem fylkesutvalg, Akershus 1991-1995, 1995-1999

Offentlige verv

  • Medlem Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus, 1992-1994
  • Nestleder Fylkesskolestyret, Akershus 1992-1996
  • Leder Rådet for Østlandssendingen 1995-1999
  • Leder Styret for Stor-Oslo lokaltrafikk A/S 1996-2000
  • Nestleder Samferdselsstyret, Akershus 1996-1999 (fylkesråd)
  • Medlem Styret for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold 2005-2007
  • Medlem Styret for Statens lånekasse for utdanning 2006-2007

Tillitsverv i partier

  • Medlem Styret i Nesodden AUF 1986-1987
  • Nestleder Akershus AUF 1987, leder 1988-1989
  • Medlem Styret i Akershus A 1987-1999
  • Politisk sekretær AUF 1988-1989
  • Valgkampsekretær Akershus A 1991
  • Medlem A's kvinnepolitiske styre 1992-1996
  • Medlem A's internasjonale utvalg 1992-1996
  • Medlem A's landsstyre 1994-1996
  • Medlem A's utdanningsutvalg 1996-1998
  • Politisk rådgiver A's stortingsgruppe 1997-1999

Tillitsverv i organisasjoner

  • Medlem Norges Gymnasiastsambands sentralstyre 1987-1988

Andre administrative verv

  • Medlem Styret for Scanvi 1997-2001
  • Medlem Styret for High-tech Security AS fra 2006