Grung, Ruth

Grung, Ruth (1959-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Representant for
Hordaland 2017-2021
Medlem:
Næringskomiteen
Ansiennitet:
4 år, 76 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 10.03.1959 i Bergen, Hordaland
  • Datter av programmerer Bjørn Grung (1938-) og adjunkt Sigfrid Eriksen (1934-)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 4 for Hordaland, 2001 - 2005, A.
  • Representant nr 12 for Hordaland, 2013 - 2017, A.
  • Representant nr 14 for Hordaland, 2017 - 2021, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 2013-2017

    Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

    2017-2021

    Medlem, Næringskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

  • 2013-2017

    Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2017

    2017-2021

    Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2018

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Nattland skole, Bergen 1966-1969
  • Barne- og ungdomsskole, Genève 1969-1975
  • Bergen Katedralskole 1975-1977
  • Cand.mag., Universitetet i Bergen. Historie og sosialøkonomi ml.fag; offentlig administrasjon gr.fag 1979-1984

Yrke

  • Lærervikar, Ny-Krohnborg skole 1978
  • Lærervikar, Nygård skole 1978
  • Kursunderviser (engasjement), NHH 1984
  • Arbeidsformidler, Arbeidsformidlingen 1984-1991
  • Konsulent og formidlingssjef i Fagopplæringskontoret, Hordaland fylkeskommune 1991-2001
  • Konsulent, avdelingsleder for inkluderende arbeidsliv, NAV 2002-2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Varamedlem Bergen bystyre 1999-2003, medlem 2003-2007, 2007-2011 (Kommunalråd; komitéleder formiljø og byutvikling)
  • Medlem Bergen byråd 2002-2003 (byråd for barnehage, skole og idrett)

Fylkespolitisk aktivitet

  • Medlem fylkesting, Hordaland 2011-2013 (medlem fylkesutvalg og gruppeleder)

Offentlige verv

  • Medlem Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF 2003-2007
  • Medlem Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap (BIR), bedriftsforsamlingen, Bergen 2003-2009
  • Leder Styret for Bergen Media By 2003-2007
  • Medlem Styret for MIC Media 2005-2007
  • Medlem Styret for Nygårstangen AS, Bergen 2005-2007
  • Medlem Styret for Stiftelsen Nordiske Mediedager, Bergen 2006-2007
  • Medlem Bergen Bomselsakp AS, Bergen 2011-2014
  • Varamedlem Bybanen AS 2011-2013
  • Leder Styret for FiskeriForum Vest, Bergen fra 2011
  • Medlem Styret for Carte Blanche fra 2011
  • Varamedlem Det lokale programråd NRK - Hordaland/Sogn og Fjordane fra 2012
  • Medlem styret for innovasjon Norge Hordaland 2012-2013

Tillitsverv i partier

  • Medlem Landsstyret i Sosialistisk Ungdom 1980-1981
  • Medlem Styret i Folkets Hus partilag 1997-1999
  • Leder Arbeiderpartiet i Bergen 2001-2003
  • Medlem Styret i Arbeiderpartiets Universitetslag 2007

Tillitsverv i organisasjoner

  • Medlem Anleggsutvalget for Norsk Håndballforbund region Vest fra 2012
  • Nestleder Hordaland Idrettskrets fra 2014
  • Medlem Representantskapet til Kirkens Bymisjon i Bergen fra 2014
  • Medlem Sandviken IL fra 2014

Andre administrative verv

  • Medlem USF Kulturhuset Verftet 2006-2008
  • Medlem UNI Research - Rokkansenterets avdelingsråd 2007-2014
  • Medlem Festspillenes representantskap 2007-2011
  • Styreleder USF Kulturhustet Verftet 2008-2011
  • Styremedlem Folkets Hus AS fra 2012