Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Sterri, Siri Frost ( 1944- )

Høyre
Sist innvalgt som representant for Sør-Trøndelag 1997-2001
Ansiennitet: 16 år, 0 dager
Finn representantens talerinnlegg

Biografi

Personalia

Født 20.09.1944 i Trondheim, Sør-Trøndelag
Datter av murmester Ola Frost (1919-1988) og eiendomsbestyrer Milly Thorsen (1920-2001)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, H.
Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1985 - 1989, H.
Representant nr 6 for Sør-Trøndelag, 1989 - 1993, H.
Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 1993 - 1997, H.
Representant nr 10 for Sør-Trøndelag, 1997 - 2001, H.

Medlemskap i presidentskapet

1997-2001

Midlertidig visepresident, Lagtinget, 19.10.1999 - 12.11.1999
2. varapresident, Lagtinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i stortingskomiteer

1985-89

Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989

1989-93

Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993
Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
Sekretær, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

1993-97

Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997
Sekretær, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1993 - 30.09.1997
Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997

1997-2001

Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1997 - 30.09.2001
Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

1985-89

Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika", 15.12.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

1985-89

Delegat, FNs generalforsamling, 1986 -

1989-93

Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

1993-97

Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

1997-2001

Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 04.11.1997 - 30.09.2001
Medlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001
Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

1989-93

Medlem gruppestyret, Høyre, 16.10.1989 - 03.11.1990

1997-2001

Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole, Ila skole, Trondheim 1951-1958
 • Realskole, Gerh. Schøning skole, Trondheim 1958-1960
 • Examen artium, Gerh. Schøning skole, Trondheim 1960-1964
 • 2-årig lærerskole Volda 1964-1967
 • Musikk grunnfag, Universitetet i Trondheim 1968-1969
 • Spesialpedagogikk (årsenhet), Trondheim Lærerhøyskole 1980-1981

Yrke

 • Lærer grunnskolens ungdomstrinn 1969-1981
 • Pedagogisk konsulent Malvik skolekontor 1981-1985 (permisjon fra 1985)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Malvik formannskap 1975-1979
 • Medlem Malvik kommunestyre 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Sør-Trøndelag 1979-1983
 • Medlem fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1983-1985

Offentlige verv

 • Medlem Generalplanutvalget, Malvik 1975-1979
 • Medlem Regionplanrådet, Trondheimsregionen 1975-1979
 • Medlem Styret for Malvik kommunale musikkskole 1976-1979
 • Nestformann Malvik sykehjems styre 1980-1985
 • Medlem Fylkesskolestyret, Sør-Trøndelag 1980-1984, nestformann 1984-1985
 • Medlem Husbankens avdelingsstyre i Trondheim 1982-1986
 • Varamedlem Kollegiet i UNIT 1984-1985
 • Varamedlem Styret for Trøndelag Teater 1984-1986 (statens representant)
 • Formann Skoleutvalget ved Malvik videregående skole 1984-1991
 • Medlem Styret for Kredittkassen Fiskernes bank, avdeling Trondheim 1984-1988 (representant for fylkestinget)
 • Medlem Nordisk arbeidsgruppe for Nordisk Forum 1987-1988
 • Observatør Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1988-1991
 • Formann Styret for stiftelsen Drivhuset 1995-1999
 • Formann Styret for Olavshallen A/S 1995-1999
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 2001-2005
 • Varamedlem Riksrevisjonen 2002-2005
 • Leder Styret for Nordic World Heritage Foundation fra 2002
 • Medlem Malvik Næringsbygg, Malvik fra 2003
 • Meddommer Lagmannsretten, Sør-Trøndelag fra 2004
 • Leder Styret for Stiklestad nasjonale kultursenter fra 2005
 • Medlem Styret for Universitetet i Tromsø, Tromsø fra 2005
 • Medlem Malvik Næringsutvikling, Malvik fra 2005
 • Nestleder Styret for Nationaltheatret fra 2009

Tillitsverv i partier

 • Formann Malvik Unge Høyre 1961-1963
 • Formann Volda Unge Høyre 1964-1966
 • Viseformann Møre og Romsdal Unge Høyre 1965, formann 1966
 • Varamedlem Unge Høyres sentralstyre 1965-1967
 • Viseformann Malvik Høyrekvinner 1973-1974, formann 1975-1977
 • Viseformann Malvik Høyre 1975-1977
 • Viseformann Sør-Trøndelag Høyre 1982-1984, formann 1984-1986
 • Medlem Programkomiteen 1983-1985
 • Medlem Høyres sentralstyre 1984-1993
 • Nestleder Høyrekvinners Landsforbund 1987-1989, leder 1989-1993
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 1989-1993
 • Nestleder Høyres Studieforbund 1994-1995, leder 1995-2001
 • Leder Representantskapet i Høyres Studieforbund 2001-2007
 • Leder Valgkomiteen i Høyre 2002-2006

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Malvik idrettslag 1962-1964
 • Formann Malvik lærerlag 1974-1977, hovedtillitsvalgt 1975-1980
 • Medlem Styret i Uttrøndelag lærerlag 1975-1977, sekretær 1977-1981
 • Hovedstillitsvalgt Uttrøndelag lærerlag 1978-1979
 • Varamedlem Norsk lærerlags landsstyre 1981-1983
 • Medlem Arbeidsutvalg Det norske hageselskap 1989-1993

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Tempeveien 13 A/S 1987-2001
 • Formann Styret for Innherredsveien 1c A/S 1987-2001
 • Medlem Representantskapet for Adresseavisen ASA fra 1994
 • Medlem Representantskapet BN-kreditt AS fra 2005
 • Medlem Representantskapet for BNbank ASA fra 2005
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget