Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Ludvigsen, Svein ( 1946- )

Høyre
Sist innvalgt som representant for Troms 1997-2001
Ansiennitet: 12 år, 0 dager
Finn representantens talerinnlegg

Biografi

Personalia

Født 18.07.1946 i Hillesøy, Troms
Sønn av fiskeskipper Klaus Hillesøy (1891-1951) og husmor Margit Johansen (1916-2004)

Stortingsperioder

Representant nr 2 for Troms, 1989 - 1993, H.
Representant nr 4 for Troms, 1993 - 1997, H.
Representant nr 6 for Troms, 1997 - 2001, H.

Medlemskap i presidentskapet

1997-2001

Visepresident, Lagtinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i stortingskomiteer

1989-93

Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

1993-97

Leder, Næringskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

1997-2001

Sekretær, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

1989-93

Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika", 21.11.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

1993-97

Varamedlem, Europautvalget, 21.06.1996 - 30.09.1997

1997-2001

Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1999 -
Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

1997-2001

Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

Statsråd, Fiskeridepartementet, 19.10.2001 - 18.06.2004
Statsråd, Fiskeri- og kystdepartementet, 18.06.2004 - 17.10.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs i økonomi og bankvesen
 • Realskoleeksamen 1964
 • Kjøpmannsinstituttet 1970
 • Handelsskole 1971

Yrke

 • Kontorassistent 1964-1970
 • Disponent, selvstendig næringsdrivende 1971-1982
 • Banksjef Sparebanken Nord-Norge Tromsø 1982-1989 (permisjon fra 1989)
 • Fylkesmann i Troms fra 2006

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tromsø formannskap 1971-1975, 1979-1983, 1987-1989

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Tromsø 1968-1971
 • Medlem Styret for Tromsø maritime skole 1979-1981
 • Medlem Barnevernsnemnda 1984-1987
 • Medlem Kommunalutvalget 1989
 • Medlem Utvalg som skal utrede bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge fra 2008
 • Leder Utvalg som skal gjennomgå brannsikkerheten til særskilte risikogrupper fra 2010

Tillitsverv i partier

 • Leder og diverse andre verv Tromsø Høyre 1972-1989
 • Leder Troms Høyre 1982-1986, nestleder og leder 1984-1989
 • Gruppeleder Tromsø kommunestyre 1987-1989
 • Nestleder Høyre 1990-1991
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 1991-1996

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder SOS-barnebyer Troms 1982-1989
 • Leder Hørselshemmedes Landsforbund 1994-1997
 • Leder Nordiska Hørselsskadades Samarbetskomite 1994-1997

Andre administrative verv

 • Nestformann Styret for Hillesøy Sparebank 1977-1982
 • Medlem Styret for Tidens Tegn 1993-2000
 • Leder ORT Norge 1996-1997
 • Medlem Styret for Nordlysfestivalen 2000-2001
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget