Øye, Signe

Øye, Signe (1945-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 2005-2009
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 02.06.1945 i Nord-Aukra, Møre og Romsdal
  • Datter av industriarbeider Ole Brennskag (1914-1982) og fiskeindustriarbeider og husmor Amalie Småge (1917-)

Stortingsperioder

  • Representant nr 7 for Østfold, 1993 - 1997, A.
  • Representant nr 7 for Østfold, 1997 - 2001, A.
  • Representant nr 1 for Østfold, 2001 - 2005, A.
  • Representant nr 1 for Østfold, 2005 - 2009, A.

Medlemskap i presidentskapet

  • 1993-97

    Varasekretær, Stortinget, 11.10.1993 - 30.09.1997

    1997-2001

    Sekretær, Stortinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

    2001-2005

    Sekretær, Stortinget, 09.10.2001 - 30.09.2005

    2005-2009

    Sekretær, Stortinget, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1993-97

    Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1993 - 29.10.1996
    Medlem, Finanskomiteen, 29.10.1996 - 30.09.1997

    1997-2001

    Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1997 - 22.03.2000
    Medlem, Finanskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

    2001-2005

    Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2001 - 30.09.2005
    Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
    Medlem, Kommunalkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
    Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
    Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

    2005-2009

    Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
    Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
    Første nestleder, Forsvarskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

  • 1993-97

    Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997
    Delegat, FNs generalforsamling, 1995 -

    2001-2005

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2005

    2005-2009

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
    Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009
    Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

  • 2005-2009

    Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Aukra realskole 1962
  • Rasmussens Handelsskole 1964
  • Kurs i administrasjon og ledelse, Kommunal Opplæring 1988
  • Kurs i kvinner og ledelse, Kommunal Opplæring 1989
  • Eksamen personaladministrasjon, NKS 1992

Yrke

  • Sekretær Teknisk etat, Spydeberg kommune 1974-1990
  • Personalkonsulent Hobøl kommune 1990-1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Hobøl kommunestyre 1983-1986
  • Medlem Hobøl formannskap 1986-1987, 1987-1990

Offentlige verv

  • Medlem Kulturstyret, Hobøl 1984-1986
  • Medlem Administrasjonsutvalget 1984-1990
  • Medlem Arbeidsmiljøutvalget 1984-1990
  • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter fra 1997
  • Varamedlem Kontrollutvalget, Hobøl fra 1999
  • Medlem Styret for Helse Sør-Øst RHF fra 2012
  • Leder Riksvalgstyret 2013
  • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret fra 2014
  • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling fra 2016

Tillitsverv i partier

  • Medlem Styret i Hobøl Arbeiderparti fra 1985
  • Gruppeleder Hobøl kommunestyre 1988-1990
  • Medlem Styret i Østfold Arbeiderparti fra 1990, leder fra 2002
  • Leder Østfold Arbeiderpartis kommunalkomité fra 1990
  • Leder Hobøl Arbeiderparti 1994-2000

Tillitsverv i organisasjoner

  • Leder Knapstad Vel (i 5 år)

Andre administrative verv

  • Medlem Kontrollkomiteen i Sparebanken Nor 1988-1992
  • Medlem Forstanderskapet ved Sparebanken Nor 1988-1992