Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Verdal, Sigurd ( 1927-2010 )

Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for Vest-Agder 1989-1993
Ansiennitet: 12 år, 15 dager

Verdal, Sigurd har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

Født 04.06.1927 i Eiken, Vest-Agder
Død 27.08.2010
Sønn av gardbruker Hans Thorvald (1898-1978) og husmor Kari A. Eiken (1902-1997)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 2 for Vest-Agder, 1973 - 1977, A.
Vararepresentant nr 2 for Vest-Agder, 1977 - 1981, A.
Representant nr 5 for Vest-Agder, 1981 - 1985, A.
Representant nr 2 for Vest-Agder, 1985 - 1989, A.
Representant nr 1 for Vest-Agder, 1989 - 1993, A.

Medlemskap i presidentskapet

1985-89

Visepresident, Lagtinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i stortingskomiteer

1981-85

Medlem, Landbrukskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

1985-89

Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.05.1986 - 30.09.1989
Medlem, Valgkomiteen, 21.05.1986 - 30.09.1989
Nestleder, Kontrollkomiteen, 29.05.1986 - 30.09.1989
Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 21.05.1986
Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
Medlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1985 - 29.05.1986

1989-93

Nestleder, Landbrukskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993
Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.11.1990 - 30.09.1993
Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
Leder, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990

Medlemskap i delegasjoner

1981-85

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 21.02.1984 - 30.09.1985
Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985

1985-89

Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1986 -
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 08.11.1985 - 12.06.1986
Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989

1989-93

Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993
Nestleder, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs i pedagogikk og skoleadministrasjon
 • Grunnskole, Kvåle skole, Eiken
 • Hurdal folkehøgskole 1946
 • Realskole, Kristiansand Katedralskole 1947
 • Student ved Sørlandets gymnas og realskole, Kvinesdal 1949
 • Lærerskoleeksamen, Kristiansand Lærerskole 1953
 • Uldals handelsskole, Stavanger 1956
 • Askov sløydskole, Danmark 1957
 • Tysk grunnfag, Universitetet i Oslo 1962
 • Engelsk grunnfag, Lærerhøgskolen i Trondheim 1965

Yrke

 • Lærer i framhaldsskole 1953-1957
 • Lærer i realskole 1957-1969
 • Skolesjef i Audnedal 1969-1981 (permisjon fra 1981)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje 1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Audnedal kommunestyre 1969-1971, 1971-1973

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Vest-Agder 1969-1971
 • Medlem fylkesutvalg, Vest-Agder 1971-1975, 1975-1979, 1979-1981

Offentlige verv

 • Formann Utredningsutvalget for utvikling av næringslivet i indre Vest-Agder 1973-1974
 • Formann Tiltaksstyret for indre Vest-Agder 1974-1981, varaformann 1981-1989
 • Medlem Vegstyret, Vest-Agder 1975-1979
 • Varamedlem Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank 1979-1985
 • Formann Idretts- og ungdomsutvalget, Audnedal 1979-1981
 • Formann Samferdselsstyret, Vest-Agder 1979
 • Leder Omsetningsrådet 1992-2000
 • Medlem Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, avdeling Agder 1999-2003

Tillitsverv i partier

 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landskommunalutvalg 1977-1980
 • Formann Vest-Agder DNAs kommunalutvalg 1977-1980
 • Medlem Vest-Agder DNAs kontrollutvalg fra 2003

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Grindheim idrettslag 1962-1964
 • Medlem Styret i Vest-Agder skikrins 1963-1969
 • Formann Vest-Agder skikrins 1965-1969
 • Medlem Styret i Norges Skiforbund 1969-1976, 1977-1982
 • Medlem Styret i Vest-Agder Idrettskrins 1970
 • Formann Norges Skiforbunds komité for ski-trim 1973-1981
 • Formann Internasjonal komité for bredde og mosjons-skiløping under Det internasjonale skiforbund 1978-1982
 • Formann Rådet for "Hold skjærgården ren" 1986-1989
 • Formann Styret for Løvebakken mållag 1986-1988

Andre administrative verv

 • Leder Styret for NOR-PLATE A/S 1996-2000
 • Leder Styret for stiftelsen Arkivet, Institutt for dialog, konflikthåndtering og historieformidling 1999-2007
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget