Bratli, Susanne

Bratli, Susanne (1966-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant
for Nord-Trøndelag 2009-2013
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 10.06.1966
  • Datter av Olle Andersson (1943-) og husmor/renholder Frøydis Rebnord (1946-)

Stortingsperioder

  • Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 2009 - 2013, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 2009-2013

    Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
    Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

  • 2009-2013

    Varamedlem, Europautvalget, 09.11.2009 - 30.09.2013
    Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Namsos barne- og ungdomsskole 1973-1982
  • Namsos vgs., allmenne fag 1982-1985
  • Høyskolen i Nord-Trøndelag, halvårsenhet i trafikksikkerhet 2000-2001
  • BI Trondheim, styreutdanning 2008-2008

Yrke

  • Butikkmedarbeider, Bygger´n Grong 1985-1996
  • Gruppesekretær for Nord-Trøndelag A's fylkestingsgruppe 1998-2003

Medaljer og utmerkelser m.m.

  • Trygg Trafikks gullnål 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Overhalla kommunestyre 1991-1995, ordfører 2003-2003 (1.5.2003-1.11.2003)
  • Medlem Overhalla formannskap 1995-1999, 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

  • Medlem fylkesting, Nord-Trøndelag 1995-1999, 1999-2003
  • Medlem fylkesråd, Nord-Trøndelag 2003-2007, 2007-2009

Offentlige verv

  • Leder Hovedutvalget for undervisning, Overhalla 1991-1995
  • Medlem Hovedutvalget for regional utvikling, Nord-Trøndelag 1995-2003
  • Medlem Trafikksikkerhetsutvalget, Nord-Trøndelag 1995-1999
  • Leder Helse- og omsorgskomiteen, Overhalla 1995-1999
  • Leder Jernbaneforum, Midt-Norge 1999-2007
  • Medlem Oljeutvalget, Nord-Trøndelag 1999-2003
  • Medlem Styret for Innovasjon Norge, Nord-Trøndelag 2003-2007, leder fra 2007
  • Medlem Styret for stiftelsen energiutvikling Indre Namdal 2003-2009
  • Medlem Luftfartsforum, Trøndelag 2003-2007
  • Leder Samarbeidsforum for samferdsel, Midt-Norge 2003-2007
  • Medlem Styret for Trøndelag Reiseliv AS 2004-2007, leder 2007-2008
  • Leder Strategigruppen for Marin Strategiplan Trøndelag 2004-2008
  • Leder Kontaktforum for Reiseliv Trøndelag 2006-2009
  • Medlem Styret for Trøndelag Teater fra 2008

Tillitsverv i partier

  • Medlem Styret i Nord-Trøndelag AUF 1983-1985
  • Leder Overhalla A 1989-1994
  • Medlem DNAs landsstyre 1993-1997
  • Nestleder Nord-Trøndelag A 1993-1995, leder 1995-1997
  • Medlem DNAs sentralstyre 1996-2000

Tillitsverv i organisasjoner

  • Leder Overhalla Idrettslag 1998-2001
  • Medlem Styret for Trygg Trafikk 2000-2001, leder 2001-2006
  • Nestleder Nordisk trafikksikkerhetsråd 2001-2006