Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Alsaker, Svein ( 1940- )

Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for Hordaland 1989-1993
Ansiennitet: 10 år, 174 dager

Biografi

Personalia

Født 11.03.1940 i Bergen, Hordaland
Sønn av grosserer Selmar Alsaker (1912-1988) og kontoransatt Sigrid Doksæter (1914-2001)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1977 - 1981, KrF.
Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1981 - 1985, KrF.
Representant nr 5 for Hordaland, 1985 - 1989, KrF.
Representant nr 5 for Hordaland, 1989 - 1993, KrF.

Vararepresentasjoner

Møtte fast som representant 08.06.1983-30.09.1985 for Asbjørn Haugstvedt.

Medlemskap i stortingskomiteer

1981-85

Medlem, Energi- og industrikomiteen, 16.06.1983 - 30.09.1985

1985-89

Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1985 - 30.09.1989

1989-93

Medlem, Valgkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
Medlem, Justiskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993
Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.11.1990 - 30.09.1993
Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 23.10.1989
Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 15.11.1990
Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

1985-89

Medlem, Reglementskomiteen, 06.02.1986 - 17.04.1989

Medlemskap i delegasjoner

1985-89

Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 08.11.1985 - 30.09.1989
Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1985 -

1989-93

Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 07.11.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

1989-93

Nestleder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bergen Handelsgymnasium 1959
 • Cand.jur., UiO 1964

Yrke

 • Dommerfullmektig ved Hammerfest Sorenskriverembete 1965-1966
 • Politifullmektig ved Vest-Finnmark Politimesterembete 1966-1968
 • Politifullmektig, politiadjutant og konstituert politiinspektør ved Bergen Politimesterembete 1968-1975
 • Undervisning i straffeprosess ved Universitetet i Bergen 1970-1974
 • Statsadvokat og leder for påtalemyndighetene i Bergen og Hordaland 1975-1981
 • Byrettsdommer ved Bergen byrett 1981-1983
 • Fylkesmann i Finnmark 1993-1998 (utnevnt 1990)
 • Fylkesmann i Hordaland 1998-2010

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Hordaland 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Edruskapsnemnda, Hordaland 1974-1976
 • Formann Styret for Engen Sykehjem 1978-1980
 • Medlem Birkeland diakoniutvalg 1978-1981
 • Medlem Birkeland menighetsråd 1978-1981
 • Medlem Kirkeordningskomiteen 1980-1982
 • Medlem Styret for Norges Statsbaner 1982-1986
 • Medlem Nasjonalforeningen for Folkehelsas fylkesstyre, Hordaland 1983-1985
 • Varamedlem Utvalget for menneskerettigheter 1985-1989
 • Medlem Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester 1993-1994
 • Leder Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark 1993-1998
 • Medlem Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond 1994-2000
 • Nestleder Styret for Statskog SF 1999-2005

Tillitsverv i partier

 • Formann Hammerfest Unge Høyre 1965-1966
 • Nestformann Bergen KrF 1972-1974
 • Formann Hordaland KrF 1974-1978, 1980-1983
 • Medlem KrFs landsstyre 1974-1978, 1980-1983
 • Varamedlem KrFs sentralstyre 1977-1985

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Hammerfest Idrettsforening 1965-1966
 • Nestformann Vest-Finnmark Friidrettskrets 1966-1968
 • Formann Bergen og Omland Vernelag 1972-1974
 • Medlem Sentralstyret i Norges Vernesamband 1972-1975
 • Nestformann Statsadvokatenes Forening 1978-1981
 • Medlem Hordaland fylkesstyre for Nasjonalforeningen for folkehelsen 1982-1984

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Fiskernes Bank A/S, avdeling Bergen 1978-1984
 • Formann Kontrollkomiteen i Bokreditt A/S, Bergen 1980-1984
 • Medlem Representantskapet for Dagen A/S 1982-1986
 • Medlem Styret for Kreditkassen, avdeling Hordaland 1988-1991
 • Medlem Distriktsrådet for Fokus Bank 2000-2001
 • Leder Styret i Hammerfest Næring & Energi 2003-2005
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget