Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Bratten, Sylvi

Bratten, Sylvi (1973-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1993-1997

Gå til bildegalleri

Tilhører

Finansdepartementet

Politisk rådgiver
04.01.2006 -

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 17.06.1973

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 4 for Troms, 1993 - 1997, SV.

Medlemskap i regjering

  • Politisk rådgiver, Finansdepartementet, 04.01.2006 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Student