Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Grahl-Nielsen, Thora

Grahl-Nielsen, Thora (1901-1976)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Bergen 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Grahl-Nielsen, Thora har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 29.06.1901
  • Død 19.04.1976

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Bergen, 1950 - 1953, H.
  • Vararepresentant nr 2 for Bergen, 1954 - 1957, H.
  • Vararepresentant nr 2 for Bergen, 1958 - 1961, H.