Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Treholt, Thorstein ( 1911-1993 )

Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for Oppland 1973-1977
Ansiennitet: 19 år, 263 dager

Treholt, Thorstein har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

Født 13.04.1911 i Skoger, Vestfold
Død 17.03.1993
Sønn av småbruker Ole Thorsteinsen (1873-1917) og husmor Sigrid Olsen (1875-1920)

Stortingsperioder

Representant nr 5 for Oppland, 1958 - 1961, A.
Representant nr 4 for Oppland, 1961 - 1965, A.
Representant nr 2 for Oppland, 1965 - 1969, A.
Representant nr 1 for Oppland, 1969 - 1973, A.
Representant nr 1 for Oppland, 1973 - 1977, A.

Vararepresentasjoner

Medlem av Regjeringen 17.03.1971-18.10.1972, Magne Kristian Mælumshagen møtte som representant.
Medlem av Regjeringen 16.10.1973-15.01.1976, Åge Hovengen møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

1969-73

Midlertidig varapresident, Odelstinget, 14.10.1970 - 18.12.1970

Medlemskap i stortingskomiteer

1958-61

Medlem, Landbrukskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

1961-65

Formann, Landbrukskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965
Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965

1965-69

Nestformann, Landbrukskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1965 - 30.09.1969

1969-73

Nestformann, Landbrukskomiteen, 14.10.1969 - 17.03.1971
Medlem, Finanskomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973
Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1969 - 17.03.1971
Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 17.03.1971

1973-77

Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 15.01.1976 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

1961-65

Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1963 -

1965-69

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 1965 - 1969

1969-73

Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 1969 - 1971

1973-77

Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1976 -

Medlemskap i gruppestyrer

1961-65

Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i regjering

Statssekretær, Landbruksdepartementet, 04.06.1954 - 01.09.1957
Statsråd, Landbruksdepartementet, 17.03.1971 - 18.10.1972
Statsråd, Landbruksdepartementet, 16.10.1973 - 15.01.1976

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole
 • Vestfold landbruksskole 1928-1930
 • Statens småbrukslærerskole 1933-1934

Yrke

 • Kontrollassistent Slagen i Vestfold 1930-1932
 • Kontrollassistent og senere overassistent i Lom og Skjåk 1935-1937
 • Fylkesagronomassistent i Oppland 1938
 • Småbruker i Brandbu 1939-1982
 • Herredsagronom i Brandbu 1939-1947
 • Småbrukslærer ved Valdres landbruksskole 1945-1946, 1949-1950
 • Reiseinspektør i Driftskredittkassen for jordbruket 1948-1949
 • Rektor ved Valdres landbruksskole 1950-1960
 • Fylkesmann i Oppland 1977-1982

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norske kommuners sentralforbunds hederstegn
 • Norsk Fjørfeavlslags fortjenestemedalje
 • Oppland landbruksselskaps gullmedalje
 • Kommandør av St. Olavs Orden 1981

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nord-Aurdal kommunestyre 1951-1955
 • Medlem Brandbu kommunestyre 1959-1961
 • Medlem Gran kommunestyre 1962-1963, 1963-1967

Offentlige verv

 • Formann Arbeidsnemnda for Norges Småbruks- og Bustadbank og Husbanken 1946-1949
 • Tilsynsmann prestegårdene i Valdres prosti 1951-1971
 • Formann Fylkesyrkesskolenemnda, Oppland 1952-1957
 • Medlem Fylkesarbeidsnemnda, Oppland 1954-1961, formann 1977-1982
 • Formann Næringsbrevutvalget for landbruket 1955-1956
 • Medlem Statens stipendråd 1955-1970
 • Formann Styret for Vest-Oppland folkehøgskole 1959-1963, fra 1968
 • Formann Skolestyret, Brandbu 1960-1961
 • Medlem Omsetningsrådet 1961-1964
 • Formann Styret for Naturskadefondet 1961-1966
 • Varamedlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1961-1977
 • Formann Skolestyret, Gran 1962-1963
 • Formann Hovedstyret i Statens landbruksbank 1965-1983
 • Nestformann Styret i Statens kornforretning 1976-1978
 • Formann Fylkesskattestyret, Oppland 1977-1982
 • Formann Tilsynsutvalget for Aulestad 1977-1982
 • Formann Utvalg for vurdering av hestetjenesten i Forsvaret 1979-1980
 • Formann Utvalg for vurdering av distriktsveterinærordningen i Norge 1979-1980
 • Leder Utvalg til vurdering av distriktsveterinærordningen, 1980

Tillitsverv i partier

 • Medlem Oppland Arbeiderpartis landbruksutvalg 1939-1952
 • Medlem Styret for Vestoppland Arbeiderparti 1946-1951
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landbruksutvalg 1955-1971, fra 1982
 • Formann Gran Arbeiderparti 1960-1966
 • Medlem Styret for Gran Arbeiderparti 1967-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Jordbruksklubbutvalg i Oppland 1943-1948
 • Formann Styret for Brandbu Samvirkelag 1943-1949
 • Formann Oppland fjørfeavlslag 1945-1952
 • Formann Oppland herredsagronomlag 1946-1947
 • Varaordfører Representantskapet i Norsk Fjørfeavlslag 1946-1949, ordfører 1950-1953
 • Formann Styret for False Samvirkelag 1951-1954
 • Formann 4H-utvalget i Oppland 1952-1965
 • Nestformann Styret i Det Norske Myrselskap 1956-1966, formann 1966-1977
 • Formann Styret for Gran-Brandbu boligbyggerlag 1961-1975
 • Formann Styret i Det Norske Jord- og Myrselskap fra 1977
 • Formann Styret i Hest og Helse fra 1977
 • Æresmedlem Norske 4H

Andre administrative verv

 • Ordfører Styret for Vest-Oppland slakteri 1951-1954

Litteratur

Treholt, Torstein: I sol og skygge. Fortalt til Oddvar Hegge, Gyldendal Oslo 1989
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget