Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Børte, Torstein

Børte, Torstein (1899-1985)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 27 dager

Gå til bildegalleri

Børte, Torstein har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 06.08.1899
  • Død 07.04.1985

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1958 - 1961, V.