Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Selvik, Torstein ( 1900-1983 )

Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for Bergen 1965-1969
Ansiennitet: 19 år, 263 dager

Selvik, Torstein har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

Født 08.10.1900 i Haus, Hordaland
Død 10.09.1983
Sønn av gårdbruker Nils T. Selvik (1870-1947) og Martha Hausberg (1877-1954)

Stortingsperioder

Representant nr 5 for Bergen, 1950 - 1953, A.
Representant nr 3 for Bergen, 1954 - 1957, A.
Representant nr 3 for Bergen, 1958 - 1961, A.
Representant nr 3 for Bergen, 1961 - 1965, A.
Representant nr 3 for Bergen, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

1950-53

Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.01.1950 - 10.01.1954
Forsterkningsmedlem, Finans- og tollkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

1954-57

Sekretær, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
Sekretær, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 22.01.1954 - 10.01.1958
Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958

1958-61

Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961

1961-65

Medlem, Samferdselskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

1965-69

Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1967 - 30.09.1969
Medlem, Samferdselskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

1954-57

Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1956 - 1957
Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958

1958-61

Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961
Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1958 - 1961

1961-65

Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965
Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1961 - 1965

1965-69

Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1966 - 1968
Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1965 - 1966

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Stend landbruksskole 1918-1920
 • Kurs ved Volda gymnas 1922-1923
 • Utskiftningsavdelingen ved Norges Landbrukshøyskole 1923-1926
 • Studieturer i England 1938, 1948

Yrke

 • Gartnerassistent 1920-1921
 • Gårdsarbeider 1920
 • Arbeidet som landmåler med kartkonduktøroppdrag ved grensereguleringer, vassdrags- og reguleringsmål 1926-1928, 1942-1945
 • Ansatt ved herredskontoret i Haus 1927-1931
 • Journalist i Bergen Arbeiderblad 1931-1941
 • Konsulent i reklame- og opplysningsarbeidet ved S/L Vestlandske Mjølkesentral 1936-1937
 • Redaktør i Bergen Arbeiderblad 1945-1959

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Haus kommunestyre 1928-1931

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Bergen Lysverker 1946-1954
 • Medlem Styret for Bergenhalvøens kommunale kraftlag 1946-1960
 • Varamedlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1959-1963, medlem 1963-1971
 • Skjønnsmann 1971-1978

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Haus Arbeiderparti 1928-1930
 • Formann Sosialistisk Bondeungdomslag 1934 (var også med og stiftet laget i 1934), varaformann 1935
 • Medlem Styret for Bergen arbeidersamfunn 1936-1938
 • Medlem Styret for Hordaland Arbeiderparti 1945-1958
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1949-1953

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Studentersamfunnet i Ås 1925-1926
 • Formann Mjeldalen frilynte ungdomslag 1928-1929
 • Medlem Styret i Mjeldalen frilynte ungdomslag 1930
 • Medlem Styret i Bergens Presseforening 1931-1958
 • Medlem Styret i Arbeiderpressens samvirke 1945-1950
 • Medlem Styret i En verden 1950-1956
 • Varamedlem Styret i Norsk Redaktørforening 1952-1953, medlem 1954-1958
 • Medlem Styret i Mållaget ved Norges Landbruksskole

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Arbeiderpartiets Presseforbund 1931-1958
 • Medlem Styret for Norsk Husflid Engros 1959-1971
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget