Veierød, Tove Liv Besstun

Veierød, Tove Liv Besstun (1940-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 19.09.1940 i Tromsø, Troms
  • Datter av rektor Jarle Besstun (1912-1997) og kontorfullmektig Liv Johansen (1908-)

Medlemskap i regjering

  • Statssekretær, Kultur- og vitenskapsdepartementet, 09.05.1986 - 31.05.1988
    Statsråd, Sosialdepartementet, 03.11.1990 - 04.09.1992

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Ex.phil. 1960
  • Latin 1961
  • Engelsk mellomfag 1962
  • Norsk mellomfag 1963
  • Litteraturkunnskap grunnfag 1964
  • Pedagogisk seminar 1965
  • En rekke faglige kurs i norsk, engelsk, geologi og ledelse 1969-2005

Yrke

  • Adjunkt Foss gymnas 1965-1966
  • Adjunkt Heggen videregående skole, Harstad 1966-1986
  • Informasjonssjef i Norsk Hydro, Harstad 1988-1990
  • Informasjonssjef i Norsk Hydro, Oslo 1990, 1992-2006

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

  • Medlem fylkesting, Troms 1983-1987
  • Medlem fylkesutvalg, Troms 1987-1990

Offentlige verv

  • Medlem Fylkeskulturutvalget, Troms 1974-1983, 1988-1990
  • Medlem Teaterrådet 1975-1984
  • Medlem Representantskapet for Norsk Film 1975-1983
  • Medlem Evalueringsutvalget av landsdelsmusikerordningen for Nord-Norge 1975-1977
  • Formann Programrådet for Festspillene i Nord-Norge 1980-1985
  • Leder Nordnorsk kulturråd 1980-1984
  • Lekdommer Herredsretten, Trondenes 1980-1986
  • Medlem Samisk kultur og utdanningsutval 1980-1987
  • Nestleder Det regionale høgskolestyret for Troms 1980-1985, leder 1985-1986, medlem 1986-1987
  • Medlem Administrasjonsutvalget 1983-1987
  • Formann Styret for Festspillene i Nord-Norge 1985-1987, 1996-2003
  • Medlem RVOs eksamensnemd for eksamensoppgaver i norsk skriftlig 1985-1986
  • Medlem Rådet for Norges-informasjon 1986-1987
  • Leder Komiteen for teknologisk utdanning, NTNF 1988-1990
  • Nestleder Styret i Norsk Rikskringkasting 1988-1990
  • Nestleder Norsk Kulturråd 1988-1996
  • Leder Styret for stiftelsen Frambu 1992-2001
  • Varamedlem Styret for Statens Lånekasse for Utdanning 1994-2000, medlem 2000-2003
  • Leder Styret for Nordens Hus i Reykjavik 1994-2002
  • Leder Evalueringsutvalget av fylkesmusikerordningen i Nord-Norge 1995-1996
  • Medlem Styret i Rådet for psykisk helse 1995-1998
  • Medlem Det Akademiske Kollegium, Universitetet i Oslo 1996-2002
  • Medlem Utvalget for å vurdere norsk scenekunst 2000-2002

Tillitsverv i organisasjoner

  • Leder Foreningen Norden fra 2005

Andre administrative verv

  • Medlem Likestillingslovutvalget i Norsk Hydro 1993-2000
  • Medlem Styret for livsforsikringsselskapet Alfa 1993-1998
  • Medlem Securityrådet i Norsk Hydro 1993-1998
  • Medlem Styret for Finsk-norsk kulturinstitutt 1996-2004
  • Leder Representantskapet for Henie-Onstadsenteret 1996-1997
  • Medlem Styret for Svensk-norsk kulturfond fra 1996
  • Medlem Styret for Manpower 1998-2000
  • Medlem Styret for Voksenåsen kurs- og konferansehotell fra 1998
  • Leder Forum for kultur- og næringsliv 2003-2006
  • Leder Styret for Dansens Hus 2004-2007
  • Medlem Styret for Norsk Skuespillersenter fra 2005