Vinje, Torkell

Vinje, Torkell (1879-1955)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1945-1949
Ansiennitet:
19 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Vinje, Torkell har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 21.10.1879 i Ullensvang, Hordaland
  • Død 02.05.1955
  • Sønn av tollkasserer, statsråd Aasmund Halvorsen Vinje (1851-1917) og Borghild Fostvedt (1853-1908)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1925 - 1927, H.
  • Representant nr 4 for Rogaland, 1931 - 1933, H.
  • Representant nr 4 for Rogaland, 1934 - 1936, H.
  • Representant nr 2 for Rogaland, 1937 - 1945, H.
  • Representant nr 5 for Rogaland, 1945 - 1949, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1945-49

    Medlem, Fullmaktskomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
    Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
    Nestformann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
    Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949

Medlemskap i gruppestyrer

  • 1945-49

    Varamedlem gruppestyret, Høyre, 04.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Middelskole

Yrke

  • Utskiftningsassistent
  • Ansatt på lensmannskontor 1898-1905
  • Lensmann i Skudenes 1905-1949
  • Magistrat i Skudesneshavn 1905-1922

Medaljer og utmerkelser m.m.

  • Medalje for borgerdåd i sølv 1949

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Skudenes kommunestyre 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934

Offentlige verv

  • Medlem Arbeidsutvalget for Haugesundshalvøens og Karmøy samferdselsnemnd 1920
  • Ordfører Representantskapet for Haugesundshalvøens og Karmøy kraftlag 1932-1941
  • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Haugesund 1932-1942, 1945-1953
  • Medlem Sildelovutvalget av 1934 fra 1934
  • Medlem Komiteen om avgift på fiskevarer av 1935 fra 1935
  • Formann Bygningsrådet, Skudenes
  • Formann Fattigstyret, Skudenes
  • Formann Reguleringsrådet, Skudenes
  • Formann Forliksrådet, Skudenes
  • Medlem Arbeidsnemnda for Karmøybanen

Tillitsverv i partier

  • Medlem Høyres sentralstyre fra 1934

Andre administrative verv

  • Formann Direksjonen i Skudesnes og Aakra Sparebank 1927-1930