Skriftlige spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dette dokument

  • Dokument nr. 15 (2005-2006)
  • Dato: 27.11.2005

Innhold

Liste over spørsmål til skriftlig besvarelse med svar.

For å sikre kvaliteten på fremstillingen av tabeller og figurer i spørsmål til skriftlig besvarelse med svar (dokument nr. 15) er disse dokumentene også tilgjengelige i pdf.

Dokument nr. 15:1 (2005-2006). Spørsmål nr. 1-629

Dokument nr. 15:2 (2005-2006). Spørsmål nr. 630-1247