Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet

Dette dokument

  • Dokument 3:10 (2009-2010)
  • Dato: 11.05.2010
  • Utgiver: Riksrevisjonen

Innhold