Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand

Dette dokument

  • Dokument 3:4 (2010-2011)
  • Dato: 13.01.2011
  • Utgiver: Riksrevisjonen

Innhold