Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak

Dette dokument

  • Dokument 3:9 (2016-2017)
  • Dato: 02.05.2017
  • Utgiver: Riksrevisjonen
  • Sidetall: 145

Innhold