Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket

Dette dokument

  • Dokument 3:6 (2019–2020)
  • Dato: 28.04.2020
  • Utgiver: Riksrevisjonen

Innhold